Vastuullinen matka alkaa matkakohteeseen perehtymisestä.

Mistä kannattaa hakea tietoa matkakohteesta?

INTERNET (sosiaalinen media, keskustelupalstat, blogit, forumit)

Internetissä ongelmana on löytää relevantit ja luotettavat sivustot, joilta saa myös reilun matkailun kannalta oleellista tietoa. Erilaisten suurempien tahojen (kuten Tourism Concern) sivujen lukeminen ennen matkaa antaa hyvää taustatietoa.

  • Paikallisia sanomalehtiä seuraamalla voi tutustua hyvin paikalliseen nykytilanteeseen.
  • Asiaankuuluville sähköpostilistoille ilmoittautuminen on myös hyvä idea, jos haluaa saada ajankohtaista tietoa helposti.
  • Ulkomaisissa uutiskirjeissä (newsletter) asioita tarkastellaan usein eri näkökulmasta antaen näin matkailijalle laajemman perspektiivin.
  • Reilun matkailun yhdistyksen sivuilta löytyy linkkilista, jolla on monia reilun ja vastuullisen matkailun asiaan paneutuvia sivustoja.

OPASKIRJAT

  • Sekä matkaoppaiden että matkaesitteiden kirjo on laaja ja ongelmana on usein, että matkailijan on seulottava suuri tietomäärä löytääkseen reilun matkailun kannalta tärkeää tietoa. Matkaoppaat antavat kuitenkin usein hyvän yleissilmäyksen kohteen historiaan, sosiaalisiin ja poliittisiin oloihin sekä luontoon ja kieleen.
  • Lainaa matkaopas kirjastosta

KAUNOKIRJALLISUUS

  • Kaunokirjallisuus on hyvä keino tutustua paikalliseen kulttuuriin, arkeen, ruokakulttuuriin ja kansan luonteeseen. Löytäähän kirjallisuuden avulla ehkä helpommin yhteistä jutunjuurta myös paikallisten kanssa!
  • Kaunokirjallisuus kuvastaa usein matkakohteen ”sielua”. Kirjallisuus unohdetaan tietolähteenä usein syyttä ajateltaessa, että fiktiotahan se vain on. Reilun matkailun kannalta on tärkeää tuntea ja ymmärtää myös paikallista ajattelutapaa ja kulttuuria ja nimenomaan tässä kaunokirjallisuus on oiva tietolähde.

HENKILÖT, JOTKA TUNTEVAT MATKAKOHTEEN

  • Yksi etukäteistiedonhankintatapa on kuunnella muiden matkailijoiden tai kohteessa asuneiden kokemuksia ja näkemyksiä, esim. suurlähetystöjen työntekijät ja kulttuurikeskukset, nettiyhteisöt.

MATKATOIMISTOT (vastuullinen matkanjärjestäjä!)

  • Vastuullinen matkanjärjestäjä osaa neuvoa matkakohteeseen liittyvien kysymysten kanssa sekä kertoa siitä, miten kohteessa voi huomioida kestävyyden.