Reilun matkailun yhdistys haluaa edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille.

Visio

Matkailu on yksi maailman nopeiten kasvavia aloja. Maailmanlaajuisesti matkoja tehdään jo yli miljardi vuodessa, ja maailman matkailujärjestö UNWTO ennustaa kasvun jatkuvan voimakkaana. Matkailuala on palveluala ja siten merkittävä työllistäjä, minkä vuoksi matkailulla voi olla hyvin positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia matkakohteiden kehittymiselle. Kaikki vaikutukset eivät kuitenkaan ole myönteisiä. Reilun matkailun yhdistyksen visiona on maailma, jossa matkailija tiedostaa toimintansa mahdolliset seuraukset ja pyrkii aktiivisesti vähentämään sen negatiivisia ja maksimoimaan positiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on tilanne, jossa vastaanottavat maat voivat hyötyä matkailusta joutumatta uhraamaan ympäristöään tai kulttuuriaan, ja jossa lähtömaiden asukkaat hakevat matkoiltaan aitoja kohtaamisia. Visioimme maailman, jossa matkailu toimii kulttuurienvälisen ymmärryksen ja rauhan asialla.

Missio

Reilun matkailun yhdistyksen tavoitteena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Haluamme herättää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä eettisistä valinnoista ja niiden merkityksestä matkailussa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toiminta

Reilun matkailun yhdistys perustettiin 11.2.2003. Yhdistyksen perustaja Mari Mero halusi herättää keskustelua matkailun vaikuksista ja etiikasta suomalaisella matkailukentällä. Vuosien varrella yhdistys on näkynyt ja kuulunut mediassa, yleisötapahtumissa, yritysten tilaisuuksissa ja oppilaitoksissa.

Tuomme esille erilaisia aiheita matkailun vaikutuksista ympäristöön ja paikallisten yhteisöjen elämään.

Toiminta sisältää mm.

  • tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • näyttelyitä ja juhlia
  • aloitteita eri viranomaisille
  • yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa

Vastuullisen matkailun parissa työskentelevät, alan opiskelijat tai aihetta muuten tutkineet ihmiset voivat kirjoittaa Reilun matkailun yhdistyksen blogiin. Kutsumme blogiin myös asiantuntijoita esittämään näkemyksiään ajankohtaisista aiheista. Jos olet halukas kirjoittamaan blogiimme, ota yhteyttä info@reilumatkailu.fi ja kerro mistä aiheesta haluaisit kirjoittaa. Toivomme blogikirjoituksiin mukaan myös vähintään yhtä kuvaa, jonka julkaisemiseen kirjoittajalla pitää olla lupa.

Tulethan mukaan yhdistyksen toimintaan! Liittymällä jäseneksi tuet tärkeää työtä vastuullisemman matkailun edistämiseksi ja pääset halutessasi osallistumaan mielenkiintoisiin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Facebook

Instagram

Twitter