Siirry suoraan sisältöön

Reilun matkailun yhdistys

ASIANTUNTIJAPANKKI

Tarvitsetko vastuullisen matkailun asiantuntijaa esimerkiksi puhumaan tapahtumaan, luennolle tai muuten haastateltavaksi? Alla yhdistyksemme asiantuntijoiden esittelyt. Ota yhteyttä!

Anu Häkkinen.

Anu Häkkinen

puheenjohtaja

Anu toimii tällä hetkellä Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtajana ja hän levittää yhdistyksen sanaa erilaisissa tapahtumissa, oppilaitoksissa ja mediassa.

Vuosina 2018-2019 Anu veti myös globaalin etelän matkailun eettisiin kysymyksiin painottuvaa ’Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään’ – hanketta.

Anun tie reilun matkailun maailmaan on kulkenut kahta risteävää tietä: vapaa-ajan ja akateemisen koulutuksen kautta. Taustaltaan Anu on Helsingin yliopistosta valmistunut kulttuurimaantieteilijä, joka perehtyi gradussaan kehittyvän maailman matkailun eettisiin kysymyksiin. Gradu oli tapaustutkimus indonesialaisesta Ijenin tulivuoresta, jonka kraatterissa sijaitsee ehkä maailman vaarallisimpiin työpaikkoihin lukeutuva rikkikaivos. Kyseinen tulivuori ja sen kraatteri löytyvät kuitenkin myös monen Anun kaltaisen reppureissarin bucket listiltä. Kohteessa kaivostyöläiset raatavat samaan aikaan kun turistien salamavalot välkkyvät. Ennen graduaan Anu oli reppumatkaillut sekä viettänyt vaihtovuottaan Kaakkois-Aasiassa, ja tämänkaltaisia tilanteita oli tullut enemmän kuin kerran vastaan. Tästä muodostui Anulle iso eettinen kysymys, ja tirkistelyturismina tunnettu ilmiö sekä globaalin etelän turismiin liittyvät valtasuhteet ovatkin Anun erityisalaa.

Anuun voi olla yhteydessä sähköpostitse anu.hakkinen(at)reilumatkailu.fi.

Sini Sarén.

Sini Sarén

varapuheenjohtaja

Sini opiskelee parhaillaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (pääaineena matkailututkimus) ja on matkailualan restonomi. Lisäksi hänellä on 10 vuoden työkokemus terveydenhuollon alalta ja hän on matkailuterveysneuvonnan ammattilainen.

Erityisesti Siniä kiinnostavat kestävän matkailun edistäminen ja matkailun vaikutukset luontoympäristöihin, sekä eläinten oikeudet matkailussa. Hänen sydäntään lähellä ovat luontomatkailu, sademetsät ja aasialainen ruokakulttuuri. Vapaa-ajalla Sini kuntoilee, tekee matkasuunnitelmia ja viljelee kasvimaata.

Sinin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta sini.saren(at)reilumatkailu.fi.

Katri Tihilä.

Katri Tihilä

asiantuntija

Katri on ollut aktiivina mukana Reilun matkailun yhdistyksessä vuodesta 2014 ja toimi jäsenvastaavana 2014–2017. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan aluetiede sekä erikoistumisalana matkailumaantiede. Tämän maantieteilijän intohimona on kestävän matkailun edistäminen ja siitä tiedottaminen, minkä vuoksi myös Reilun matkailun yhdistyksessä toimiminen on tärkeää.

Katri rakastaa junalla matkustamista ja erityisesti matkailussa kiehtoo itse matkustuskokemus, näin ollen pro gradu – työssään hän tutki hitaan matkailun ja junamatkailun yhteyttä. Hitaan matkailun lisäksi häntä kiinnostavat erityisesti matkailun ympäristövaikutukset, eettiset ja sosio-kulttuuriset kysymykset. Tällä hetkellä Katri organisoi mm. yhdistyksen tapahtumia ja pitää luentoja vastuullisesta matkailusta erilaisissa tapahtumissa. Luentoja ja haastatteluita Katrilta voi pyytää esimerkiksi reilun matkailijan ohjeista sekä yleisesti kestävästä matkailusta, hitaasta matkailusta sekä matkailumaantieteen ja matkailututkimuksen teemoista. 

Katrin tavoittaa osoitteesta katri.tihila(at)reilumatkailu.fi.

Mia Halmén

asiantuntija

Mia on ollut Reilun matkailun yhdistyksen toiminnassa mukana vuodesta 2011 lähtien, ja toiminut mm. yhdistyksen jäsenvastaavana, oppilaitosyhteistyövastaavana, varapuheenjohtajana ja 2018-2021 puheenjohtajana. Koulutukseltaan Mia on matkailualan restonomi (2012) ja kauppatieteiden maisteri (2015), pääaineena yhteiskuntavastuu ja sivuaineena matkailututkimus. Opinnoissaan hän on perehtynyt erityisesti sektoreiden väliseen yhteistyöhön vastuullisen matkailun edistämiseksi. Mia teki lähes 10 vuotta töitä Helsingin matkailun parissa, ja vuodesta 2019 lähtien Mia on opettanut matkailua ammattikorkeakoulussa.

Vapaa-aikaan Mia nauttii retkeilystä ja lähimatkailusta. Erityisesti lapin tunturit ja Ahvenanmaan saaristo ovat lähellä sydäntä.

Mian tavoittaa sähköpostitse osoitteesta mia.halmen(at)reilumatkailu.fi..

Doris Hakkarainen

asiantuntija

Doris on ollut yhdistyksessä mukana vuodesta 2014 ja hallituksessa 2015-2017. Opintojensa aikana Doris asui ympäri Eurooppaa ja opiskeli matkailumaisterin tutkinnon Sveitsissä. Palattuaan Suomeen Doris halusi mukaan Reilun matkailun yhdistykseen syventääkseen tietämystään vastuullisesta matkailusta ja kouluttautui kestävän matkailun lähettilääksi.

Doris on talous- ja viestintätieteiden maisteri, pääaine kansainvälinen matkailu (MA in Economics & Comms, major International Tourism) sekä hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon restonomi (AMK). Sekä opinnoissaan että työssään Doris on erikoistunut viestintään ja digitaaliseen markkinointiin. Hänen sydäntään lähellä ovat myös eläinten ja lasten oikeudet matkailussa. Vapaa-ajalla Doris mm. tanssii ja joogaa. Doriksen tavoittaa sähköpostitse: doris.hakkarainen(at)reilumatkailu.fi.

Anu Nylund.

Anu Nylund

asiantuntija

Anu on ollut aktiivina mukana Reilun matkailun yhdistyksessä vuodesta 2005. Hän on valmistunut Yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta pääaineenaan matkailututkimus, pitkänä sivuaineena kasvatustieteet ja lyhyenä ympäristötiede. Anu on tehnyt reilut 25 vuotta töitä matkailutoimialalla hyvin erilaisissa työtehtävissä Suomessa ja ulkomailla, pääasiassa Espanjassa. 

Anu kiinnostui kestävästä matkailusta 1990-luvulla ulkomaanoppaan töissä, on sittemmin erikoistunut vastuulliseen liiketoimintaan ja seuraa aktiivisesti uudistavan matkailun kansainvälistä tutkimusta.

Anulla on vastuullisiin matkailu- ja koulutuspalveluihin erikoistunut yritys Mood of Finland ja tekee mielellään yhdessä muiden kanssa. Vastuulliseen matkailuun erikoistunutta blogia Anu on kirjoittanut vuodesta 2010 ja ollut siitä lähtien aktiivinen aiheesta kirjoittaja myös sosiaalisen median kanavissa. Reilun Matkailun yhdistys tarjoaa hienon mahdollisuuden oppia ja jakaa kokemuksia muiden samanhenkisten kanssa. Omilla reissuillaan Anu on siirtynyt enemmän hitaan matkustuksen, lähimatkailun ja luontomatkailun pariin. Anun vahvuus asiantuntija on pitkän ajan perspektiivi ja kokemus aiheesta, avoin uuden ajan ilmiöiden vastaanottamiskyky ja vastuullisen matkailun teorian soveltaminen käytäntöön.

Reilun matkailun yhdistys ikoni

Päivi Suutari

asiantuntija

Päivi (restonomi, ylempi amk & sosionomiopiskelija) työskentelee matkailualan yritysten ja muiden organisaatioiden tukena inklusiivisen ja sosiokulttuurisesti vastuullisen matkailun kehittämisessä. Hän on toiminut pitkään paitsi globaalin matkailuliiketoiminnan asiantuntijatehtävissä myös sosiaalialan järjestökentällä. Päivi on perehtynyt erityisesti lastenkotiturismin vaikutuksiin ja siihen liittyviin eettisiin kysymyksiin. Vapaa-ajallaan Päivi harrastaa slow-matkailua junaillen, pyöräillen ja soilla kulkien. 

Reilun matkailun yhdistys ikoni

Sofia Lindholm

hallituksen jäsen

Koulutukseltaan Sofia on matkailualan restonomi ja filosofian maisteri, pääaineenaan palvelujohtaminen (Service Management) sekä erikoistumisalana matkailu.

Sofia on ollut Reilun matkailun yhdistyksen toiminnassa mukana vuodesta 2019 lähtien, aloitettuaan gradunsa.

Gradun aiheena oli sosiaaliset liikkeet, jotka edistävät vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tapoja matkustaa sekä miten nämä liikkeet pystyvät vaikuttamaan yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Inspiraatiota ja vinkkejä graduunsa Sofia haki Reilun matkailun yhdistykseltä ja samalla nousi kiinnostus heidän toimintaansa reilun matkailun edistämisessä ja liittyikin sitten mukaan heidän joukkoonsa samassa yhteydessä.

Matkailussa Sofiaa kiinnostaa erityisesti erilaiset liikkumismuodot, miten paikasta toiseen voi matkustaa kestävämmin sekä miten jokainen omilla toimillaan voi vaikuttaa muiden tapaan matkustaa. Viime vuosina Sofian kiinnostus lähimatkailuun on aina vain kasvanut. Omien kokemusten perusteella erityisesti Turun saariston eteläosa kuuluu hänen lähimatkailusuosikkeihin ja sinnehän pääse parhaiten ja mukavimmin junalla ja pyörällä.

Ota yhteyttä