Siirry suoraan sisältöön

Reilun matkailun yhdistys

Vastuullisesti maaliin urheilumatkailussa

Urheilumatkailu matkailumuotona

Urheilumatkailu on suhteellisesti uusi matkailumuoto, jonka suosio on viime aikoina kasvanut merkittävästi. Urheilumatkailu on matkailua, jota tehdään virkistyssyistä urheilutoimintaan osallistumiseksi tai sen seuraamiseksi, ja joka tapahtuu oman asuinpaikan ulkopuolella. Kilpaileminen voi olla osa urheilumatkaa, tai sitten ei.

Urheilumatkailu tuottaa maailmanlaajuisesti satojen miljardien vuotuisia matkailutuloja, mutta merkittäviä tuloja tästä matkailumuodosta kertyy ihan meillä kotimaassakin. Esimerkiksi Yle on uutisoinut, että vuonna 2023 urheilumatkailu toi pelkästään Imatralle 11 miljoonaa euroa matkailutuloja.

Urheilumatkailu voi kattaa monenlaisia aktiviteetteja ja lajeja, joissa ihmisen oman urheilusuorituksen lisäksi saatetaan hyödyntää myös joko moottorikäyttöisiä välineitä tai eläinten lihasvoimaa. Tässä blogikirjoituksessa urheilumatkailulla tarkoitetaan ainoastaan ihmisen lihasvoimaa hyödyntävää urheilua ja siihen liittyvää matkailua – tarkoituksemmehan RMY:ssä on edistää vastuullisuutta matkailussa.

Suurimpia kävijämagneetteja urheilumatkailun saralla meillä kotimaassa ovat erilaiset urheilutapahtumat, kuten esimerkiksi pyöräily- tai juoksutapahtumat. Urheilumatkailu, jossa matkailija itse osallistuu urheiluun, on osittain seurausta urheilukulttuurin nousun suosiosta. Terveyspolitiikka, joka kannustaa aktiivisempaan elämäntapaan, on myötävaikuttanut myös urheilumatkailuun.

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Vastuullisuusnäkökulmat

Paikallisilla urheilutapahtumilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ja ne voivat olla ratkaisu saada alueen matkailusta ympärivuotista kausiluonteisuuden sijaan. Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuden nostaa esiin paikallisuutta, alueen kulttuuria ja paikallista elinkeinoelämää.

Kaikki urheilumatkailun vaikutukset eivät kuitenkaan ole myönteisiä ja sen liiallinen kasvu voi koetella alueiden kantokykyä. Tämä voi johtua siitä, että urheilumatkailun suunnittelussa ei ole huomioitu kestävyys- ja vastuullisuusaspekteja.

Tapahtumien järjestäjä! Tässä vinkkejä, joilla urheilumatkailusta- ja tapahtumista saataisiin reilumpia. Myös matkailijan kannattaa lukea vinkit, jotta osaisimme jatkossa kiinnittää huomioita vastuullisuusnäkökulmiin ja antaa tarvittaessa palautetta järjestäjille – niin positiivisessa kuin kehittävässä mielessä:

Luonnossa olevien reittien suunnittelu ja ylläpito

  • Reitit ovat hyvin merkittyjä ja ylläpidettyjä, jotta osallistujat pysyvät merkityillä reiteillä eivätkä vahingoita ympäristöä.

Jätteiden hallinta

  • Varmistetaan, että tapahtuman aikana ei saastuteta esimerkiksi vesistöjä estämällä roskien pääsy jokiin ja järviin.

Ekologiset materiaalit

  • Vesipisteillä käytetään uudelleentäytettäviä pulloja ja astioita.

Luonnonvaraisten eläinten häirinnän välttäminen

  • Vältetään reittejä, joilla eläimet ovat erityisen aktiivisia.

Vaikutusten seuranta

  • Toimien vaikutuksista raportoidaan ja raportointi on läpinäkyvää.
Kuva: Keski-Uusimaa 2021 https://www.keski-uusimaa.fi/urheilu/4260877

Kuva: Keski-Uusimaa 2021, https://www.keski-uusimaa.fi/urheilu/4260877

Vinkit kotimaan urheilumatkailuun

Suomen kesä on täynnä ainutlaatuisia ja hauskoja urheilutapahtumia. Tässä niistä muutamia. Listattujen tapahtumien vastuullisuutta ei ole RMY:n puolesta arvioitu.

Eipä muuta kuin reilusti urheilumatkailemaan kotimaassa!

Kuva: Microsoft -kuvapankki

Kuva: Microsoft -kuvapankki

Lähteet

Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R. & López-Sánchez, J. A (2020). A Bibliometric Analysis of Sports Tourism and Sustainability (2002–2019). Sustainability (Basel, Switzerland), 12(7), 2840. Haettu 10.5.2024 osoitteesta https://doi.org/10.3390/su12072840

Rakkola, V. (2024). Urheilumatkailu toi Imatralle viime vuonna 11 miljoonaa euroa tuloja – yksi kilpailu voi tuottaa kymmeniä tuhansia euroja. Yle uutiset, matkailu. Haettu 10.5.2024 osoitteesta https://yle.fi/a/74-20071619

Helsingin kaupunki (2020). Siisti tapahtuma! Ympäristöopas tapahtumajärjestäjille. Haettu 30.5.2024 osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/esitteet/siisti-tapahtuma-2020.pdf