Siirry suoraan sisältöön

Reilun matkailun yhdistys

KUNNIOITA PAIKALLISTA KULTTUURIA JA IHMISIÄ

TIEDÄ

Oikeudenmukaisesti toteutettuna matkailu voi tukea matkakohteen asukkaiden hyvinvointia ja hälventää eri kulttuurien välisiä ennakkoluuloja. Matkailijan on syytä tietää perusasiat matkakohteen kulttuurista, pääuskonnoista, tavoista ja käytännöistä. Näin voi välttää monia ongelmia eikä tule vahingossa loukanneeksi ketään. Tällöin myös paikallisen ja matkailijan välinen vuorovaikutus syvenee ja kohtaamisesta tulee antoisampi molemmille osapuolille.

Monilla matkanjärjestäjillä on käytössään ihmisoikeuksia koskevat eettiset ohjeet, joihin sen yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet. Onkin tärkeä tiedostaa, että vastuullinen matkailu ja ihmisoikeudet kulkevat käsi kädessä. Matkaillessa voit törmätä esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai alkuperäiskansojen oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Valveutunut matkailija ei sulje silmiään ihmisiin kohdistuvilta rikoksilta tai epäeettisiltä toimintatavoilta, vaan kantaa oman vastuunsa ilmoittamalla havainnoistaan eteenpäin. 

 

TOIMI

ENNEN MATKAA

 • Tutustu kulttuuriin, uskontoihin, tapoihin ja uskomuksiin etukäteen.
  Esimerkiksi mikä on tabu, mikä pyhää, millaista elekieltä on soveliasta käyttää, mitkä ovat maan historian kipupisteet ja ylpeyden aiheet. Huomioi, että monissa globaalin etelän matkakohteissa ja kulttuureissa on kolonialistinen siirtomaahistoria, jonka suhteen tulee olla sensitiivinen. 

 • Mieti, pystytkö sopeutumaan matkakohteen kulttuuriin.
  Jos ristiriita esimerkiksi tasa-arvo- tai pukeutumiskysymyksissä tai vaikkapa alkoholin käytössä tuntuu liian suurelta, matkakohteen vaihtaminen voi olla hyvä ajatus. Tutustu ulkoministeriön matkustustiedotteisiin, joissa kerrotaan pääkohdat kunkin maan laeista ja käytännöistä. 

 • Opettele kielen perusfraasit.
  Jo muutaman sanan osaamisella voit osoittaa arvostustasi paikallisia ihmisiä kohtaan. Maustamalla tervehdykset ja kiitokset hymyllä luot kestävää siltaa matkailijoiden ja paikallisten ihmisten välille.

 • Kartoita matkailuyritysten ihmisoikeuksien huomioimista ja sosiaalista vastuuta.
  Sitä voit tehdä tutustumalla yrityksen nettisivuihin, kirjoittamalla hakukoneeseen Corporate Social Responsibility (CSR) + yrityksen nimi tai kysymällä asiaa suoraan yrityksistä. Suosi yrityksiä, jotka turvaavat toiminnallaan paikallisten, etenkin yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. 

 • Huomioi, että paikallisen kulttuurin ja ihmisten kunnioitus koskee myös kotimaanmatkailua.
  Tutustu seudun historiaan vaikkapa paikallisen kotiseutuyhdistyksen nettisivuilla, ja kasvata arjen ymmärrystäsi hankkimalla perustiedot kunnasta ja esimerkiksi sen elinkeinorakenteesta. Jos matkasi suuntautuu saamelaisten kotiseutualueelle, perehdy saamelaismatkailun eettisiin ohjeisiin.

MATKAN AIKANA

 • Muista, että sinun lomamatkasi on paikallisten asukkaiden arkea.
  Käyttäydy matkakohteessa niin kuin haluaisit matkailijan käyttäytyvän omassa elinympäristössäsi paikalliset tavat huomioiden. Älä metelöi tai roskaa, ja kunnioita ihmisten yksityisyyttä. 

 • Pyri kohtaamaan paikalliset asukkaat ilman ennakkoluuloja ja -oletuksia.
  Älä tuomitse itsellesi vieraita tai oudolta vaikuttavia toimintatapoja.  On myös hyvä tiedostaa, että matkailun markkinoima “aito ja autenttinen” ei ole koskaan koko tarina, vaan useimmiten kohdetta ja sen ihmisiä yksipuolisesti kuvaava mielikuva. 

 • Suosi yrityksiä, joissa huomioidaan ihmisten monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus.
  Kun valitset esimerkiksi liikuntaesteettömän tai toimintarajoitteisia työntekijöitä työllistävän ravintolan, tuet inklusiivisen matkailun kehittymistä. Tiedustele yhdenvertaisuutta (inkluusiivisuutta) huomioivia yrityksiä vaikkapa paikallisesta matkailutoimistosta – kysyntä vie kehitystä eteenpäin.

 • Pukeudu tilanteeseen sopivalla tavalla.
  Ota selvää paikallisesta pukeutumiskulttuurista, ja kunnioita sitä. Esimerkiksi muslimimaissa ja uskonnollisissa rakennuksissa on tärkeää huomioida, että pukeutuminen on riittävän peittävää. Muista, että rantapukeutuminen kuuluu rannoille, ei ravintoloihin ja kaupungille. 

 • Tiedosta, että rahan antaminen kerjäävälle ihmiselle ei ole kestävä tai suositeltava tapa auttaa.
  On mahdotonta tietää, onko kohtaamasi ihminen osa järjestelmällisen rikollisuuden suurta koneistoa. 
 • Älä toimi paikallisten lasten ”pelastajana”.
  Jos annat rahaa kerjäävälle tai sirkustemppuja esittävälle lapselle, heikennät entisestään hänen mahdollisuuttaan päästä kouluun. Rahan tai karkkien tarjoaminen myös opettaa lapsen luottamaan tuntemattomiin aikuisiin. Se voi altistaa hänet lähtemään myös sellaisten aikuisten mukaan, joiden aikeet ovat rikollisia. 

 • Älä tue lastenkotiturismia.
  Rahalahjoitus tai vapaaehtoistyöpanos globaalin etelän lastenkodille ylläpitää lastenkotibisnestä eikä auta lasten hylkäämisen alkusyihin. Pahimmillaan pikkulapsia saatetaan ostaa tai varastaa lastenkoteihin, koska heidän ”auttamisestaan” ollaan valmiita maksamaan. Jatkuvasti vaihtuvat vapaaehtoiset myös pahentavat lasten kiintymystraumaa. Käsittelemme vapaaehtoismatkailua myös Edistä vastuullista matkailua ohjeen alla. 

 • Älä osallistu ihmisarvoa loukkaavaan toimintaan, kuten prostituutioon.
  Prostituutioon liittyy usein järjestäytynyttä rikollisuutta tai ihmiskauppaa. 

 • Jos huomaat matkallasi ihmisarvoa loukkaavaa tai rikollista toimintaa, ilmoita siitä eteenpäin.
  Kysy toimintaohjeita matkanjärjestäjän edustajalta, suurlähetystöstä tai paikalliselta henkilöltä, johon luotat. Voit myös ottaa yhteyttä turistipoliisiin, jossa pääsääntöisesti puhutaan englantia maasta riippumatta.
 • Vältä korostamasta tarpeettomia kahtiajakoja oman kulttuurisi ja paikallisen kulttuurin välillä.
  Jos alat eroavaisuuksien sijaan etsiä yhteneväisyyksiä, saatat hämmästyä. Loppujen lopuksi ihmisten arki koostuu hyvin samantyyppisistä perusasioista kulttuurista riippumatta. 

MATKAN JÄLKEEN

 • Korjaa ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta.
  Esimerkiksi stereotypioita vahvistavat kertomukset voivat muokata mielikuviamme monista maista ja kulttuureista negatiiviseen suuntaan. Tasapainota viestintää kertomalla ystävillesi myös kohdemaasi menestystekijöistä ja näkemästäsi normaalista arjesta.

SYVENNY

Saamelaismatkailun eettisten ohjeiden päätavoitteena on “poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto”. Ohjeet on suunnattu saamelaisyhteisön ulkopuolisille toimijoille sekä saamelaisten kotiseutualueelle saapuville vierailijoille.

Perustietoa ihmisoikeuksista löydät Ihmisoikeusliiton verkkosivuilta.

Reilun matkailun yhdistys toteutti 2019 Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään -projektin, jonka aineistossa käsiteltiin laajasti matkailua ja yhdenvertaisuutta:

Reilun matkailun yhdistyksen Liian pahaa ollakseen totta -kampanjan sivuilta löytyy tietoa lapsiseksiturismista, ja ohjeita niin matkailijoille kuin matkailualan ammattilaiselle epäilyttävien tilanteiden tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi.