Reilun matkailijan ohjeet on luotu alun perin yhdistyksen perustamisen aikaan, vuonna 2003, tarjoamaan tukea matkailijoille tehdä reilumpia valintoja. Ohjeita on vuosien mittaan hieman täsmennetty, mutta vuonna 2021 koimme, että maailma ja matkailu on muuttunut niin paljon, että oli aika perusteellisemmalle uudistukselle. Uudistetut Reilun matkailijan ohjeet julkaistiin kesäkuussa 2021. 

Ohjeiden uudistusprosessiin on osallistunut Reilun matkailun yhdistyksen asiantuntijat. Saimme apua uudistusprosessiin myös Haaga-Helian matkailuopiskelijoilta. 

Kymmenen reilun matkailijan ohjetta muodostavat yhdistyksemme ydinsanoman. Jokainen ohje pitää sisällään kolme osaa; Tiedä, Toimi ja Syvenny. Tiedä-osiossa taustoitamme hieman aihetta, Toimi-osiossa annamme konkreettisia ohjeita, miten toimia matkailijana, ja Syvenny osiossa tarjoamme linkkejä ja vinkkejä siihen, miten aiheeseen voi syventyä vielä enemmän.

Klikkaa kuvan tekstiä ja tutustu ohjeisiin.