Yritykset, yhteisöt ja yhdistykset voivat tukea Reilun matkailun yhdistyksen toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi.

Reilun matkailun yhdistyksen on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuullista matkailua edistävä kansalaisjärjestö. Toiminnan perustana ovat Reilun matkailun periaatteet. Yhdistys haluaa kannustaa ja rohkaista matkailualan ammattilaisia, yrityksiä ja matkailijoita noudattamaan näitä periaatteita omassa toiminnassaan.

Toimintamme on monimuotoista koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa ja haluamme herättää keskustelua matkailuelinkeinon etiikasta ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen niin, että kuluttajat tiedostavat valintojensa vaikutuksen erityisesti kehittyvissä maissa.

Maksamalla Reilun matkailun yhdistyksen kannatusjäsenmaksun otat kantaa vastuullisemman matkailun puolesta ja tuet aktiivista kansalaisjärjestötoimintaamme. Kannatusjäsenyysmaksut määräytyvät liikevaihdon mukaan seuraavasti:

liikevaihto alle 300 000 euroa / vuosi: maksu 100 euroa

liikevaihto 300 000 euroa / vuosi tai yli: maksu 300 euroa

Kannatusjäseneksi voi liittyä koska tahansa ja jäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan. Kannatusjäseneksi liittyminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@reilumatkailu.fi. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hyväksynnän jälkeen lähetämme maksuohjeet ja jäsenyys tulee voimaan, kun jäsenmaksu on suoritettu.

Kannatusjäsenten edut

  • Kannatusjäsenet saavat käyttöönsä kannatusjäsenlogon vuodeksi kerrallaan.
  • Listaamme kannatusjäsenet yhdistyksemme nettisivuilla.
  • Kannatusjäsenet saavat tietoa toiminnastamme ja kutsun järjestämiimme tilaisuuksiin sekä koulutuksiin.
  • Kannatusjäsenet voivat tilata yhdistykseltä räätälöityjä koulutustilaisuuksia sekä asiantuntijaluentoja.

Lisätietoa kannatusjäsenyydestä sähköpostitse info@reilumatkailu.fi.