Yhdistys sai vuodelle 2013 ulkoministeriön tiedotustukea Ilmastokestävää matkailua -hankkeelle, jonka puitteissa yhdistys laati ja julkaisi ilmastokestavaamatkailua.fi-sivuston sekä järjesti aihetta käsittelevän koulutuksen ja seminaarin Helsingissä 30.9.2013. Seminaarissa olivat puhujina SKÅL Internationalin, Viking Gracen, Apollomatkojen ja Honkalintu- yrityksen edustajat. Ilmastokestävyys näkyi myös yhdistyksen osastolla Matka 2014 -messuilla sekä kouluvierailujen teemoissa, ja aiheesta oli saatavilla maksutonta opetusmateriaalia matkailualan oppilaitoksiin. Nettisivustoa markkinoitiin postikorttikampanjalla matkailualan yrityksille ja oppilaitoksille.  Sivusto ilmastokestavaamatkailua.fi, ei ole enää toiminnassa.

ilmastokestävää matkailua -hanke