Siirry suoraan sisältöön

Reilun matkailun yhdistys

LIIAN PAHAA OLLAKSEEN TOTTA

Liian pahaa ollakseen totta -kampanja kokosi tietoa lapsiseksiturismista ja ohjeita niin matkailijoille kuin matkailualan ammattilaiselle epäilyttävien tilanteiden tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi. Reilun matkailun yhdistys koordinoi tätä hanketta, ja Lasten perusoikeudet ry on toiminut asiantuntija-apuna. Haluamme lukuisten kumppaneidemme kanssa yhtenä rintamana tuomita lasten seksuaalisen hyväksikäytön niin kotimaassa kuin ulkomailla. Levitäthän sanaa kanssamme! Tälle sivulle on koottu kampanjan tietosisältö.

Seksi alaikäisen kanssa on matkallakin rikos. Puutu näkemääsi.

Lapsen hyväksikäyttö on rikos. Myös maailmalla.

Matkaillessa unohtuu helposti kotimaan lait. Monet matkailijat ajattelevat, ettei kohdemaassa olla niin tarkkoja. Että sellainen käytös, mikä kotona on laitonta, on muualla täysin hyväksyttävää. Lasten ostaminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö on juuri tällaista toimintaa.

Lapsiseksiturismiksi kutsutaan toimintaa, jossa matkan päätarkoitus on seksuaalisesti hyväksikäyttää kohteessa asuvia tai oleskelevia paikallisia lapsia. Toisaalta osa lapsiseksituristeista matkustaa viattomin aikein mutta ”tarttuu tilaisuuteen”, kun sellainen osuu kohdalle – ajatellen, että seksi alaikäisen kanssa on paikallisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa sallittua ja hyväksyttyä toimintaa. Osa hyväksikäyttäjistä on kotimaan matkailijoita, osa ulkomaalaisia turisteja. Kaikkia heitä kuitenkin yhdistää se, että toiminnassa käytetään hyväksi matkailuteollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia sekä maksukykyisen turistin asemaa: hotelleja, ravintoloita, paksuja lompakoita.

Koska lapsiseksiturismi on useimmissa maissa rikollista ja siten piilossa pidettävää toimintaa, ja koska lainsäädännön toimeenpano takkuaa monessa maassa, tarkkoja lukuja uhrien määrästä on vaikea antaa. On kuitenkin arvioitu, että jopa 2-3 miljoonaa lasta maailmanlaajuisesti joutuu matkailijoiden seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joka vuosi.

MIKSI

Usein ajatellaan, että seksiturismin tarjonta johtuu kohdemaan köyhyydestä. Tämä on toki totta. On yleistä, että kehitysmaiden köyhät maaseutujen perheet lähettävät lapsia ja nuoria kaupunkiin tienaamaan rahaa perheen elättämiseksi. Perinteiset maaseutuelinkeinot ovat viime vuosina kärsineet mm. ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista ympäristöongelmista. Kaakkois-Aasiassa nopea teollistuminen on puolestaan johtanut siihen, että saavutettu vauraus jakautuu epätasaisesti eliitin ja köyhien massojen kesken. Kaupunkeihin lähetetyt lapset ja nuoret ajautuvat helposti prostituutioon muun työn puutteessa tai erilaisten värvääjien luvattua heille työpaikan, joka selviääkin vasta paikan päällä. Kehitysmaissa on harvoin kattavaa sosiaaliturvaa tai terveyspalveluja, jotka voisivat tukea nuoren pyrkimyksiä työllistyä prostituution ulkopuolella. Köyhät lapset ovat erityisen heikossa asemassa. Osa heistä on kodittomia katulapsia, jotka ottavat vastaan parittajien tarjouksen katosta pään päällä ja lämpimästä ruoasta seksityötä vastaan. Nämä lapset ovat usein kouluja käymättömiä ja siten lukutaidottomia, mikä heikentää heidän mahdollisuuksiaan saada tietoa omista oikeuksistaan. Lisäksi aseelliset konfliktit ovat kaikkialla maailmassa luoneet kysyntää seksiturismille ja ihmiskaupalle, kun ulkomaalaiset sotilaat etsivät virkistysmahdollisuuksia. Väestön räjähdysmäinen kasvu monissa maailman osissa on puolestaan johtanut siihen, ettei vanhemmilla ole välttämättä varaa huolehtia lapsistaan. Oman lapsen myyminen onkin monissa kulttuureissa varsin tavallista. Etenkin tyttöjen asema voi olla heikko ja heidät myydään yleensä ensimmäisinä eniten tarjoavalle. Valitettavan monet näistä lapsista päätyvät seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi – lupailipa lapsen ostanut rekrytoija kuinka kauniita hyvänsä.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan lapsiseksiturismin kaltaisen pakkotyön taustalla vaikuttavat ennen kaikkea yksilön tai perheen tulojen äkillinen negatiivinen muutos, köyhyys, koulutuksen puute, lukutaidottomuus ja muuttoliike. Myös sukupuolella on väliä; ILO arvioi, että suuri enemmistö seksuaalisen pakkotyön uhreista on naisia ja tyttöjä. Pojat ovat kuitenkin yhtä lailla vaarassa joutua matkailevien lasten hyväksikäyttäjien uhreiksi.

Tärkein lapsiseksiturismia ajava voima on kuitenkin kysyntä. Kun jollekin on kysyntää, joku löytää aina keinon luoda tarjontaa. ILO:n arvion mukaan kaupallinen seksuaalinen pakkotyö tuottaa vuosittain lähes 80 miljardin euron voitot. Lapsiseksiturismiin liittyykin paljon järjestäytynyttä ihmiskauppaa, josta hyötyvät taloudellisesti ennen kaikkea paikalliset värvääjät ja parittajat sekä palvelua tarjoavat baarit, ravintolat ja hotellit – ei uhriksi joutuva lapsi. Turistit eivät silti ole ainut eivätkä edes suurin hyväksikäyttäjäryhmä. Monissa kulttuureissa seksin harrastaminen lapsen tai teini-ikäisen kanssa on täysin hyväksyttävää toimintaa, usein vain osa tavallista illanviettoa.

Kun lapsia on helposti saatavilla, heidän hyväksikäyttönsä vaikuttaa hyväksyttävältä ja kiinni jäämisen riski tuntuu häviävän pieneltä. Näin ollen viattomin aikein kohteeseen matkustanut turisti saattaa päätyä rikoksentekijäksi sitä sen kummemmin suunnittelematta.

miksi ei?

Seksiturismiin ajautuneet lapset altistuvat sairauksille, fyysiselle väkivallalle ja henkisille traumoille. Heiltä evätään oikeus koskemattomuuteen ja lapsuuteen. Mahdollisista tuloista huolimatta kokemus on omiaan pikemminkin jatkamaan kuin katkaisemaan köyhyyden ja eriarvoisuuden kierrettä, kun lapset jättäytyvät joko vapaaehtoisesti, vanhempien toiveesta tai parittajan vaatimuksesta pois koulusta tienatakseen rahaa seksityöläisenä. Lomakohteissa, joissa seksiturismi on erityisen suosittua, on myös paljon orpo- ja katulapsia, koska alaikäiset synnyttäjät eivät kykene huolehtimaan seksityön seurauksena syntyneistä lapsistaan.

On ensiarvoisen tärkeää muistaa, että maksullinen seksi alaikäisen kanssa on rikos, josta voidaan tuomita paitsi kohdemaassa myös Suomessa. Suomessa yleinen suojaikäraja on 16 vuotta, mutta maksullisissa hyväksikäyttötapauksissa se on aina 18 vuotta, ja sitä sovelletaan myös ulkomailla riippumatta kohdemaan voimassa olevista ikärajoista. Lisätietoa lainsäädännöstä löydät täältä.

On tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään lastensuojelun parantamiseksi niin vauraissa länsimaissa kuin kehitysmaissa. Lakien säätäminen ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan niiden tehokas toimeenpano on korvaamattoman tärkeä osa lastensuojelutyötä. Esimerkiksi Thaimaassa on jo vuosia ollut voimassa tiukkoja ihmiskaupan ja prostituution kieltäviä lakeja, mutta syytteitä nostetaan hyvin harvoin. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää myös haastaa ja muuttaa käytöstä, olettamuksia ja asenteita, jotka mahdollistavat lapsiseksiturismin kaltaisen vääryyden.

MISSÄ?

Lapsia hyväksikäyttäviä matkailijoita on kaikkialla. On kuitenkin maita, joissa lapsiseksiturismi on erityisen pitkäaikainen ja/tai laajalle levinnyt ongelma.

Kaakkois-Aasian maista lapsiseksiturismi on ollut pitkään ongelma Thaimaassa, minkä vuoksi siellä on viime vuosina otettu käyttöön monia toimia ilmiön kuriin saamiseksi. Tiukentuneen lainsäädännön ja valvonnan vuoksi ongelma on jossain määrin siirtynyt muihin alueen köyhiin maihin kuten Kambodzaan, Laosiin, Filippiineille ja Vietnamiin.

Amerikan mantereella suuri osa lapsiseksiturismia harjoittavista matkailijoista tulee Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ongelma on merkittävin Meksikossa, Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Afrikassa esiintyy paljon köyhyyttä ja eriarvoisuutta , mikä yhdistettynä kasvavaan turismiin on ruokkinut lapsiseksiturismia monessa maassa. Ilmiö on erityisen ongelmallinen esimerkiksi Etelä-Afrikassa, Ghanassa ja Keniassa, jossa ollaankin jo herätty tilanteen vakavuuteen.

Lapsiseksiturismia esiintyy kuitenkin myös lähellä meitä. ECPATin mukaan Viroon suuntautuva seksiturismi, myös lapsiin kohdistuva, on kasvussa. Venäjällä lapsiprostituutiota ja lapsiseksiturismia esiintyy etenkin Pietarissa, joka on suosittu kohde myös suomalaisten matkailijoiden keskuudessa. Lapsiseksiturismiin läheisesti liittyvää ihmiskauppaa on tavattu Itämeren laivoilla.

 

OHJEET MATKAILIJALLE

Yksi suurimmista haasteista lapsiseksiturismin vastaisessa taistelussa on hiljaisuus. Asiasta ei haluta tietää, sitä ei haluta nähdä, eikä siihen haluta puuttua. Joskus kyse on siitä, ettei matkailija tunnista tilanteita tai tiedä, miten epäiltyihin tai tapahtuneisiin rikoksiin voisi reagoida. Seuraavaksi kerromme ohjeita siihen, miten voit huomioida lasten oikeudet matkustaessasi sekä siihen, mitä voit itse tehdä todistaessasi epäilyttävää tilannetta tai suoranaista rikosta.

ILMOITA RIKOKSESTA

Jos todistat rikosta, velvollisuutesi on ilmoittaa siitä eteenpäin. Lapsiin kohdistuvat rikokset ovat uhrien puolustuskyvyttömyydestä johtuen erityisen tuomittavia, ja niihin syyllistyvät täytyy saada oikeuden eteen. Voit ilmoittaa näkemästäsi esimerkiksi hotellin tai ravintolan henkilökunnalle, matkanjärjestäjän edustajalle tai suoraan viranomaisille. Jos hotellin tai matkanjärjestäjän henkilökunta on koulutettu näiden tilanteiden varalta, he osaavat toimia. Parhaassa tapauksessa poliisi tulee pian ja tekijä pidätetään.

Jos hotellin reaktio tekemääsi ilmoitukseen ei vakuuta, voit kysyä onko kohteessa turistipoliisia. Oli maa mikä hyvänsä, turistipoliisin pitäisi puhua englantia ja myös ottaa ilmoituksesi vakavasti.

Voit myös ilmoittaa todistamastasi tilanteesta suoraan Suomen Keskusrikospoliisille sekä paikallis- ja kansainvälisille viranomaisille.

On yleistä, että matkailija ei ajattele ilmoituksen tekemisellä olevan mitään merkitystä korruption vuoksi tai siksi, että seksi lasten kanssa on paikalliskulttuurissa hyväksyttävää toimintaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka rikosilmoituksesi ei johtaisikaan pidätykseen juuri tässä tapauksessa, se saattaa osoittautua korvaamattomaksi jonkin laajemman tutkimuksen kannalta myöhemmin. Rikosilmoituksen tekeminen lähettää myös tärkeän viestin siitä, ettet hyväksy lapsiseksiturismia.

TUNNISTA VÄÄRINKÄYTÖS

Kaikki lasten kanssa liikkuvat yksinäiset aikuiset eivät tietenkään ole hyväksikäyttäjiä, ja todellisen lasta koskevan uhkatilanteen tunnistaminen voikin olla haastavaa. Voit kuitenkin kiinnittää normaalia tarkempaa huomiota tilanteisiin, joissa paikallisen näköinen lapsi tai nuori liikkuu yhdessä varakkaan turistin näköisen henkilön kanssa ja varsinkin, jos heidän ikäeronsa on huomattava. Tarkkaile myös tilanteita, joissa aikuinen lähestyy lasta, jota ei vaikuta tuntevan entuudestaan. Kuuntele tavallista tarkkaavaisemmin, jos kuulet aikuisen puhuvan seksuaaliviritteiseen sävyyn lapsista tai matkansa yleisestä motiivista.

Paina mieleen mahdollisimman monia yksityiskohtia sekä epäillystä tekijästä että uhrista ja tilanteesta, jotta voit antaa viranomaisille tarpeeksi tarkan kuvauksen. Pidä mielessä avainsanat ”kuka”, ”missä” ja ”milloin”. Jos sinulla on tiedossa edes osa epäillyn nimestä, käytetty hotellihuone tai muita yksityiskohtia kuten kansalaisuus, kotipaikka, valokuva, puhelinnumero, sähköposti- tai muu osoite, kirjaa ne talteen ilmoitusta varten. Materiaalia voidaan käyttää uhrin ja tekijän tunnistamiseen niin tekomaassa kuin tekijän kotimassa.  Näin siis myös jälkeenpäin tehtävä ilmoitus voi olla avuksi tutkinnassa.

Muista silti, että tarkkailu ja tilanteeseen puuttuminen ovat kaksi eri asiaa. Jokaisen ihmisen velvollisuus on yrittää pysäyttää tilanne, joka näyttää johtavan hyväksikäyttöön, mutta yksityisetsiväksi ryhtyminen ei ole suositeltavaa.

ANNa palautetta henkilökunnalle

Jos havaitset hotellisi sallivan lapsiseksiturismin harjoittamisen, anna tästä voimakasta palautetta hotellin henkilökunnalle. Painota tuomitsevasi tällainen käytös ja vaihtavasi hotellia, mikäli tilanteeseen ei puututa. Sama koskee ravintoloita ja baareja. Jos huomaat, että ravintolassa tai baarissa enemmän tai vähemmän avoimesti sallitaan lasten ostaminen ja myyminen, kerro henkilökunnalle suoraan ja painokkaasti ettet hyväksy tällaista toimintaa. Maksavat turistit ovat elintärkeitä kaikille matkailualan toimijoille, ja pelko nykyisten ja tulevien asiakkaiden menettämisestä voi saada hotellit ja ravintolat muuttamaan käytäntöjään.

VALITSE EETTINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ TAI PALVELUNTARJOAJA

Monet matkanjärjestäjät, hotellit, lentoyhtiöt ja muut matkailualan toimijat ovat jo sitoutuneet eettisiin koodistoihin, joiden avulla pyritään ehkäisemään lapsiseksiturismia. Etsi yritysten verkkosivuilta tietoa ja sertifikaatteja ja valitse eettinen toimija aina kun mahdollista. Voit myös erikseen kysyä varaustilanteessa, millä tavoin kyseinen yritys käytännössä toteuttaa lastensuojeluperiaatteita. Koulutetaanko esimerkiksi henkilökuntaa säännöllisesti?

Älä anna lapsille rahaa, älä ota kuvia, älä tee liian läheistä tuttavuutta.
Lapset ovat luonnostaan uteliaita. On kuitenkin muistettava, että mitä useampi tuntematon aikuinen tarjoaa lapselle karkkia, rahaa tai muuta mukavaa, sitä enemmän hän pitää tuntemattomia aikuisia vaarattomina. Tämä altistaa heidät lähtemään myös sellaisten tuntemattomien mukaan, jotka ovat kaikkea muuta kuin vaarattomia. Älä myöskään ota lapsista valokuvia ilman huoltajan lupaa; kerro, kenen käsiin ja mihin tarkoitukseen ne päätyvät. Myös lapsilla on oikeus yksityisyyteen.

Rahan antaminen lapselle ei myöskään takaa, että tuo raha päätyisi lapselle itselleen tai edes hänen perheelleen. Monet kadulla kerjäävistä lapsista kuuluvat jengeihin tai ovat uhreja ihmiskaupparingeissä, joiden johtajat vaativat lapsilta rahaa asuinpaikkaa ja suojelusta vastaan.

Jos haluat auttaa kerjääviä ja köyhiä lapsia, etsi vaihtoehtoja rahan ja lahjojen suoralle antamiselle. Selvitä, toimiiko alueella lastensuojelujärjestöjä, joille voit tehdä raha- tai muunlaisen lahjoituksen. Mahdollisuuksien mukaan selvitä myös järjestön taustoja, jotta voit varmistua siitä, että lahjoituksesi menee oikeaan osoitteeseen.

ÄLÄ TEE SITÄ ITSE

Seksi alaikäisen kanssa on rikos. Lapset on joko houkuteltu, huijattu tai pakotettu prostituutioon, ja siitä jää heille ikuiset arvet. Älä osallistu tähän.

KERRO ETEENPÄIN

Kerro läheisillesi ja tuttavillesi lapsiseksiturismista ja etenkin siitä, miten siihen voidaan puuttua. Jaa linkkiä tälle sivustolle sosiaalisessa mediassa, jotta mahdollisimman moni suomalainen matkailija voi oppia, mitä juuri hän voi tehdä

OHJEET AMMATTILAISELLE

Matkanjärjestäjien, hotellien, ravintoloiden ja muiden matkailualan toimijoiden henkilökunnalla on eturivin paikka lapsiseksiturismin tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Heidän ammattitaitonsa tekee heistä ensiluokkaisia tilannetarkkailijoita, ja heillä on yleensä myös erinomaiset tieto- ja taitoresurssit puuttua näkemäänsä. Tälle sivulle olemme koonneet ohjeita lähinnä sellaisille matkailualalla työskenteleville ammattilaisille, joiden työnantajat eivät ole antaneet selkeää ohjeistusta lastensuojelun suhteen.

SELVITÄ TYÖNANTAJAN TILANNE

Tutki työnantajan verkkosivut tai kysy esimieheltäsi suoraan, onko yrityksessä sitouduttu lapsiseksiturismin vastaiseen työhön. Selvitä, onko yrityksessä strategisia käytäntöjä ilmoitusten tekemiseen: kenelle ilmoitetaan ja missä järjestyksessä? Jos sitoumuksia ja strategioita on tehty, selvitä, koulutetaanko henkilöstöä aiheen tiimoilta säännöllisesti. On tärkeää, että sitoumuksiin suhtaudutaan vakavasti ja että henkilöstöä koulutetaan.

EHDOTA PARANNUKSIA JA VAADI KOULUTUSTA

Mikäli selviää, ettei työnantajayrityksessä ole vielä sitouduttu tähän työhön, kerro esimiehillesi erilaisista vaihtoehdoista. Esittele heille organisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta ja työkaluja. Pyydä painokkaasti saada osallistua tällaiseen koulutukseen.

Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights ry on Suomessa toimiva lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen työhön erikoistunut järjestö. Järjestöllä on erityisosaamista etenkin lainsäädännöllisissä asioissa, ja se järjestää myös lapsiseksiturismiin liittyviä koulutuksia. Lasten perusoikeudet ry on myös yhteistyössä Suomen matkatoimistoalan liiton SMAL ry:n kanssa julkaissut Matkailun pimeä puoli -esitteen. Voit ottaa yhteyttä Lasten perusoikeudet ry:een täällä.

The Code on erikoistunut matkailualan yritysten kouluttamiseen lapsiseksiturismin vastaisen työn saralla tarjoten koulutusmateriaaleja kymmenellä kielellä. The Coden yritysjäsenet sitoutuvat toteuttamaan kuuden askeleen ohjelmaa ja saavat vastineeksi työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ota yhteyttä The Codeen täällä.

ECPAT (End Child Pornogrpahy and Trafficking) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka tiedottaa ja tutkii lasten kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä ilmiöitä. Sen jäsenet toteuttavat erilaisia hankkeita ympäri maailman. ECPATilta on ilmestynyt varsin kattava englanninkielinen esite lapsiseksiturismista, jonka voi lukea täällä.

ILMOITA RIKOKSESTA

Jos todistat itse lapseen kohdistuvaa seksuaalista uhkatilannetta, ilmoita siitä eteenpäin. Voit kertoa asiasta esimiehellesi tai suoraan viranomaisille, mikäli työnantajayrityksessä ei ole ohjeistettu muunlaiseen ilmoitusprosessiin.

KAMPANJAA TUKEMASSA