Siirry suoraan sisältöön

Reilun matkailun yhdistys

VALITSE VÄHÄPÄÄSTÖINEN LIIKKUMISMUOTO

TIEDÄ

Ilmaston kannalta kestävä matkailu edellyttää ajatusmallien ja toimintatapojen muutosta.  Keinoja vähentää omasta liikkumisesta muodostuvaa hiilikuormitusta on monia, ja siihen suositeltu periaate noudattaa seuraavaa hierarkista kaavaa: vältä, vähennä ja kompensoi. 

Matkailu ja etenkin siihen liittyvä liikenne ovat osasyyllisiä ilmastonmuutoksen kiihtymiseen. Matkailun on arvioitu olevan vastuussa noin 8 % globaaleista kasvihuonepäästöistä, joista liikenne aiheuttaa noin 75 %.  Pelkästään lentoliikenne on vastuussa noin 2-3 % kasvihuonepäästöistä globaalilla tasolla (SYKE 2018a). Liikkumisen päästöjen ennustetaan myös kasvavan globaalin matkailun kasvaessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti tulisi pyrkiä välttämään suuripäästöisiä liikkumismuotoja ja sekä kiinnittämään huomio matkustamisen ja matkustuskilometrien määrään. Kun ei pysty välttämään, tulisi pyrkiä vähentämään. Tällöin voi esimerkiksi miettiä, että voisiko perillä olla pidempään sen sijaan, että matkustaa useasti lyhyitä matkoja. Vasta viimeisenä keinona tulisi olla niin sanottu päästöjen kompensointi. Tällöin omasta matkailusta, yleensä lentämisestä, syntyneet päästöt kompensoidaan jonkin palveluntarjoajan kautta rahallisesti.

TOIMI

lissabon_ratikka

ENNEN MATKAA

 • Suunnittele, mikä liikkumismuoto sopii tilanteeseen parhaiten.
  Vältä suuripäästöisiä liikkumismuotoja, kuten lentämistä ja risteilyaluksilla matkustamista. Jos lennät tai kuljet lautalla, niin valitse aina suorat lentoyhteydet ja vähäpäästöinen lentokonemalli tai alus. Matkusta turistiluokassa, sillä ykkösluokan matkustaja vie enemmän tilaa ja siten aiheuttaa enemmän päästöjä.

 • Suosi lähi- ja kotimaanmatkailua.
  Lähelle matkustettaessa päästöt ovat lähtökohtaisesti vähäisemmät. Suomessa sekä Eurooppaan on mahdollista matkustaa maata pitkin junalla tai bussilla, mikä vähentää liikkumisen päästöjä huomattavasti.
 • Kysy matkanjärjestäjältä tai lentoyhtiöltä suoraan päästötoimistaan.
  Lentoyhtiöiden kotisivuilta tai kysymällä suoraan lentoyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä voi selvittää miten uudella lentokalustolla lentoyhtiö lentää sekä miten he pyrkivät vähentämään liikkumisesta aiheutuneita päästöjä.
 • Pakkaa kevyesti.
  Pienempi ja kevyempi laukku säästää tilaa sekä vaikuttaa esimerkiksi lentokoneen painoon ja täten vaikutta päästöjen määrään. Lisäksi, kevyemmällä laukulla pystyy kävelemään helpommin ja pidemmälle perillä ollessaan.

Matkan aikana

 • Suosi vähäpäästöisiä ja paikallisia liikkumismuotoja.
  Kävele, pyöräile tai käytä paikallista joukkoliikennettä. Käytä sähköisiä julkisen liikenteen muotoja, kuten sähköbusseja, raitiovaunuja ja metroa. Suosi uuden teknologian liikkumismuotoja kuten sähköautoja, sähköpyöriä ja potkulautoja. Maksa suoraan paikalliselle liikennöitsijöille. 

 • Suosi jakamistaloutta liikkumisessa.
  Erilaiset pyörien ja ajoneuvojen lainaus/vuokraus mahdollisuudet kannattaa hyödyntää, näin käytetään jo olemassa olevaa välineistöä eikä esim. autojen vajaakäyttö lisäänny.

 • Vietä enemmän aikaa yhdessä kohteessa ja suosi hidasta matkustustapaa.
  Panosta yhteen pidempään matkaan sen sijaan, että teet useita lyhyitä matkoja. Junamatkailu Euroopassa on hyvä tapa kokea useampi kohde matkalla, ja siirtyä paikasta toiseen vähäpäästöisesti.
 • Etsi ja jaa tietoa vähäpäästöisistä matkustusmuodoista sosiaalisen median kautta.
  Esimerkiksi Facebook -ryhmistä ja alan sivustoilta löytyy paljon vinkkejä hyvistä käytänteistä. Jakamalla omia kokemuksiasi kannustat myös muita vähäpäästöisempään matkustamiseen.

 • Hoida työmatkat ja palaverit etäyhteyden kautta.
  Jos osallistuminen esimerkiksi etäyhteydellä ei ole mahdollista, kannusta työnantajaasi kiinnittämään huomiota siihen, miten työmatkojen liikkumismuotojen valinnoista ohjeistetaan. Muista, että etätöitä voi tehdä myös junassa. 

matkan jälkeen

 • Muista kompensoida matkailuista aiheutuneita päästöjä.
  Kuluttajien päästökompensointeihin erikoistuneita palveluntarjoajia on monia, joten on tärkeä löytää vastuullinen kompensointipalveluntarjoaja, sekä kohde, joka peilaa omia arvoja. Ympäristöjärjestö WWF suosittelee Gold Standard -hankkeiden käyttöä kompensoinnissa. Esimerkiksi MyClimate ja Atmosfair ovat tahoja, jotka rahoittavat Gold Standard-sertifioituja hankkeita. 
 • Testaa laskurilla kuinka paljon päästöjä aiheutit.
  Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskureiden avulla jokainen kuluttaja voi nähdä ja arvioida, mistä omat henkilökohtaiset päästöt muodostuvat. Tämä auttaa valitsemaan seuraavalla kerralla vähäpäästöisemmän liikkumismuodon.  
2

syvenny

Perille.fi on hyvä sivusto kotimaassa liikkumiseen maata pitkin, se näyttää päästöt eri liikennemuodoille, jolloin näet nopeasti mikä muoto on vähäpäästöisin. Esimerkiksi juna on melkein puolet vähäpäästöisempi kuin bussi.

Ilmastoapu – kompensointipalvelu. Voit kompensoida ja hyvittää esimerkiksi yksityisautoilusta koituvia päästöjä.

CO2Esto – kompensointipalvelu, jonka avulla voi ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä

Lentolaskuri – laskuri ja kompensointipalvelu. Laskurin avulla voit laskea lentämisestäsi aiheutuneiden päästöjen määrän. Mahdollisuus kompensoida omia päästöjään eri kohteiden kautta.

Maata pitkin matkustavat Facebook ryhmästä voi kysyä ja saada vinkkejä maata pitkin matkustamiseen. Vastaava ryhmä löytyy myös Ruotsista Tågsemester Facebook ryhmä, josta saa myös paljon käytännön ohjeita esimerkiksi junalla ja bussilla matkustamiseen Euroopassa ja muualla maailmassa. The man in seat sixty-nine on aktiivisesti junalla matkustava henkilö, joka jakaa kokemuksiaan ja tietoaan muille.

Hitaus on hyve – blogikirjoitus hitaasta matkailusta 

Juna on ylivoimaisesti vihrein kulkuneuvo – potkurikoneella pääsee lähes samoilla päästöillä kuin autolla yksin ajettaessa – 2.3.2018

Lentoalan kasvavien päästöjen vähennykset riippuvat uusiutuvien polttoaineiden kehityksestä – 15.1.2019

SYKE Pääosa suomalaisten lentämisestä on ulkomaille kohdistuvaa vapaa-ajan matkailua –  15.1.2019

Suomen Ympäristökeskuksen Raportti 2/2019 – Lentomatkustuksen päästöt – Helmikuu 2019

Pääkuva: Katri Tihilä