Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään (YMGE) on vuonna 2018 käynnistetty viestintä- ja koulutusprojekti.

Näkökulmana projektissa on globaalista pohjoisesta globaaliin etelään suuntautuva matkailu. Globaalin etelä ja globaali pohjoinen ovat käsitteitä, joilla on pyritty korvaamaan perinteinen jako kehitys- ja teollisuusmaiden välillä (ks. Fingon artikkeli).

YMGEn tarkoituksena on edistää YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita sekä vaikuttaa erityisesti tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen” puolesta.

YMGEssä vaikutetaan matkailijoihin ja matkailualan toimijoihin lisäten heidän tietoisuuttaan siitä, miten toimia yhdenvertaisuutta vaalien globaalissa etelässä. Samalla painotetaan globaalia etelää koskevan matkailuviestinnän eettisyyttä eli sitä, miten kohteista ja niiden paikallisista tulisi viestiä kunnioittavasti ja monipuolisesti.

Osana YMGEä on laadittu ohjeisto yhdenvertaisempaan globaalin etelän matkailuun, julkaistu blogitekstejä sekä koulutettu matkailualan ammattilaisista ja vaikuttajista koostuva kohderyhmä. YMGE ei tällä hetkellä saa rahoitusta, mutta Reilun matkailun yhdistys pystyy toteuttamaan tarjousta vastaan sisältöjä ja koulutuksia aiheeseen liittyen.

YMGE:n koordinoinnista vastaa yhdistyksen asiantuntija Anu Häkkinen (anu.m.hakkinen(at)gmail.com).


Projektissa tuotetut materiaalit

Ohjeisto matkailijoille, matkanjärjestäjille ja matkailusta viestiville (PDF)


Blogitekstit Reilun matkailun yhdistyksen blogissa (linkkejä päivitetään parhaillaan):


Lisäksi projektissa koulutettu kohderyhmä on jakanut tietoa kestävästä matkailusta globaalissa etelässä:

Yllä olevien lisäksi hankkeen työpajoihin osallistui myös seuraavat tahot tai heidän edustajansa: Aurinkomatkat, Aventura, Chocochili-blogi, Citi-Tunes, Hyvaamatkaa-blogi, Kon-Tiki Tours, Lomalinja, Matkanjohtaja Riitta Sutela, Omnian matkailukoulutus, Perhon aikuiskoulutus, Pupulandia-blogi, Rhean matkailuhanke, ja Torukoishi.

Muut projektiin liittyvät mediajulkaisut


Rahoitettu EU:n Frame! Voice! Report! -tuella. Sisällöistä vastaa Reilun matkailun yhdistys, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.