Tiedä

Vain tiedostava matkailija voi olla reilu matkailija. Vastuullinen matka alkaa matkakohteeseen perehtymisestä. Näin pystyt parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan vastuullisesti matkakohteessa. Hanki tietoa paitsi matkakohteen nähtävyyksistä ja aktiviteeteista, myös kohteen kulttuurista ja matkailun alueellisista vaikutuksista. Tiedostava matkailija tarkastelee myös omaa matkustuskäyttäytymistään kriittisesti.

Matkailu on erinomainen tapa irrottautua arjesta, vaihtaa maisemaa, hankkia elämyksiä ja tutustua uusiin kulttuureihin. Matkailulla on kuitenkin kääntöpuolensa, ja esimerkiksi matkustamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat usein merkittävä osa yksilön hiilijalanjälkeä. On tärkeää pohtia, miten omaa matkustuskäyttäytymistään voisi muuttaa vastuullisemmaksi.

Tiedostava matkailija ymmärtää, että matkustaminen on etuoikeus. Tutkijoiden arvion mukaan alle 20% maailman väestöstä on koskaan astunut lentokoneeseen (Gössling, S. 2020). Hyvin harvalla on joko poliittisista tai taloudellisista syistä mahdollisuus matkustaa yhtä paljon kuin keskivertosuomalaisella. Mitä tapahtuisi, jos kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet matkustaa? Olisiko korkea aika miettiä myös kestävämpiä vaihtoehtoja matkustamiselle? 

Toimi

Ennen matkaa

 • Pohdi omaa matkustuskäyttäytymistäsi.
  Miksi matkustat? Pohdi, voisiko matkustustarvetta osittain täyttää muilla aktiviteeteilla? Voisiko arjesta irrottautua vierailemalla museossa tai uusia elämyksiä hankkia lähiretkeilystä? Entä voisiko uusiin kulttuureihin tutustua lukemalla kaunokirjallisuutta tai katsomalla elokuvia?
 • Ota selvää matkakohteesta.
  Ota selvää paikallisesta kulttuurista ja elämäntyylistä. Tietoa löydät mm. matkakohteiden tai matkanjärjestäjien omilta kotisivuilta, matkablogeista, keskustelupalstoilta, opaskirjoista tai kysymällä tutuilta, jotka ovat vierailleet kohteessa. 
 • Perehdy matkailun vaikutuksiin.
  Hyvä tapa selvittää matkailun paikallisia vaikutuksia, on etsiä hakukoneesta esimerkiksi *kohteen nimi* + matkailun vaikutukset, tourism impacts, tourism problems tai sustainable tourism. Tiedostamalla matkailun alueelliset haasteet, voit omalla toiminnallasi pyrkiä minimoimaan matkailun negatiivisia vaikutuksia.
 • Ota selvää palveluntarjoajien vastuullisuudesta.
  Arvokasta tietoa toimijoiden vastuullisuudesta voi löytyä esimerkiksi toimijoiden omilta nettisivuilta, Tripadvisorista, keskustelupalstoilta tai matkablogeista. Jos et löydä tietoa, kysy suoraan palveluntarjoajilta. Näin osoitat samalla, että vastuullinen toiminta kiinnostaa kuluttajia. 
 • Tutustu matkustustiedotteisiin.
  Viranomaiset ympäri maailman tarjoavat tietoa ja suosituksia eri matkakohteiden turvallisuudesta. Suomessa Ulkoministeriö tarjoaa kattavan tietokannan matkustustiedotteita.
 • Pohdi matkailua eettisestä näkökulmasta ja tiedosta etuoikeutesi.
  Matkailua, siinä missä kaikkea kuluttamista, on ajoittain hyvä pysähtyä kyseenalaistamaan ja pohtimaan isommassa kuvassa. 

Matkan aikana

 • Vältä ajautumasta turistikuplaan.
  Matkaillessa saattaa olla houkuttelevaa heittää aivot narikkaan ja unohtaa huolet. On kuitenkin tärkeää havainnoida mitä ympärilläsi tapahtuu, lukea mahdollisuuksien mukaan paikallisia uutisia, viranomaistiedotteita ja esimerkiksi säätiedotuksia tai muita varoituksia.
 • Kysy neuvoa paikallisilta tai matkailutoimijoilta.
  Varsinkin uusissa kohteissa emme välttämättä tule ajatelleeksi kaikkia mahdollisia alueellisia turvallisuusuhkia, kuten yllättäviä myrskyjä, taskuvarkaita, myrkyllisiä hämähäkkejä, lumivyöryjä tai puhelinverkon toimimattomuutta. 
 • Älä ole liian hyväuskoinen.
  Muista, että kaikki kohtaamasi ihmiset eivät välttämättä ole hyväntahtoisia. Monissa suosituissa matkakohteissa ryöstöt ja erilaiset petokset ovat valitettavan yleisiä. On tärkeää kohdata ihmisiä ennakkoluulottomasti, mutta kuitenkin säilyttää terve skeptisyys sekä olla tarkkaavainen omaisuudestaan ja turvallisuudestaan. 
 • Noudata sääntöjä ja kehotuksia.
  Matkaillessa helposti erehtyy ajattelemaan esimerkiksi, että ”eihän se haittaa, jos vain minä poikkean merkityltä reitiltä”. Kun kaikki toimivat samoin, matkailun vaikutukset voivat olla tuhoisia. Luota siihen, että säännöt ja kehotukset on laadittu syystä.

Syvenny

Ulkomaille matkustaessasi tutustu Ulkoministeriön matkustustiedotteisiin.

Ruotsalaiset matkailututkijat Stefan Gössling ja Andreas humpe (2020) kirjoittavat artikkelissaan Global Environmental Change: The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change lentämiseen liittyvästä eriarvoisuudesta, ja lentämisen ilmastopäästöjen epätasaisesta jakautumisesta.

Matkailun eettisyyttä pohdittaessa on hyvä tutustua UNWTOn matkailun eettisiin periaatteisiin Global Code of Ethics for Tourism.