Mitä on reilu matkailu?

camel desert dubaiReilun, kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteet ovat pitkälti samoja. Kestävässä matkailussa on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että matkailun positiiviset vaikutukset maksimoidaan ja negatiiviset minimoidaan. YK:n matkailujärjestö UNWTO määrittelee kestävän matkailun ’matkailuksi, joka huomioi sen nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, huomioiden niin matkailijoiden, matkailualan, ympäristön sekä kohdeyhteisöjen tarpeet’. Voidaan siis myös sanoa, että kyseessä on yleisten kestävän kehityksen periaatteiden mukainen matkailu.

Matkailun kestävyydellä on siis kolme aspektia: taloudellinen, sosio-kulttuurinen sekä ympäristöllinen. Taloudellisella kestävyydellä viitataan esimerkiksi siihen, että matkakohteen yhteisö hyötyy itse matkailuliiketoiminnasta taloudellisesti. Usein ongelmana on matkailutulojen vuoto kohteen ulkopuolelle. Näin käy helposti esimerkiksi silloin kun kohteen majoitustarjonta painottuu kansainvälisiin isoihin ketjuhotelleihin, joiden päämajat sijaitsevat kaukana kohdealueelta. Pienillä paikallisten omistamilla yrityksillä on usein enemmän potentiaalia kohteen väestön työllistämisen,
matkailun hyötyjen tasaisen jakautumisen sekä esimerkiksi köyhyyden vähentämisen suhteen.

Sosiokulttuurisella kestävyydellä viitataan muun muassa siihen, että matkailijoiden ja kohdeyhteisön suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, eikä matkailussa esimerkiksi hyväksikäytetä paikallisväestöä tai vahingoiteta kohdealueen kulttuuria, vaan päinvastoin pyritään suojelemaan sitä. Matkailulla on suuri potentiaali esimerkiksi katoavan kulttuuriperinnön suojelemisessa, mutta usein vaarana on niin sanottu kulttuurin kaupallistaminen, joka vääristää paikallista kulttuuria vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin. Sosiaalisesti kestävä matkailu on myös sellaista, jossa paikallisyhteisö on mukana matkailun harjoittamisessa paitsi liiketoiminnassa, niin myös päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Erilaiset luonnonympäristöt ja –resurssit ovat matkailun vetonauloja monissa kohteissa, ja ympäristöllisesti kestävässä matkailussa ympäristöä pyritään hyödyntämään matkailussa vahingoittamatta sitä. Parhaiten tämä tavoite toteutuu kun matkailuun liittyvä veden- ja energiankulutus sekä jätteen tuottaminen minimoidaan ja matkaan itseensä sisältyy jotain luonnonsuojeluun tähtäävää tai sitä tukevaa toimintaa. Kestävä matkailu pyrkii myös minimoimaan ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasujen päästöt.

Reilussa matkailussa on yllämainittujen kestävän matkailun periaatteiden lisäksi kyse siitä, että matkailualalla toimivat työntekijät saavat ihmisarvoista kohtelua osakseen, oikeudenmukaista palkkaa työstään ja asianmukaiset työolot. Myös matkailijoita on kohdeltava reilusti. Tämä tarkoittaa, että heidän on saatava riittävää ja todellista tietoa esimerkiksi matkailuyrityksiltä koskien matkakohdetta ja ostettavia matkailupalveluita.

Reilu ja kestävä matkailu ei yleisestä harhaluulosta huolimatta ole erillinen ”matkailutyyppi”, vaan pikemminkin joukko periaatteita, käytäntöjä ja tavoitteita, joita voi soveltaa kaikkeen matkustamiseen. Niinpä kaikenlainen matkailu, myös niin sanottu pakettimatkailu voi olla kestävää – paljon riippuu matkailijan itse tekemistä valinnoista. Toisaalta on myös muistettava, että kestävyystavoitteiden saavuttaminen vaatii panostusta yksittäisten matkailijoiden lisäksi myös yrityksiltä, hallituksilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Matkailun kestävyys on jatkuva prosessi, joka vaatii matkailun vaikutusten jatkuvaa arviointia. Positiivisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että kestävyys on nouseva trendi matkailualalla ja esimerkiksi konsulttifirma Deloitten 2014 tekemän tutkimuksen mukaan se tulee lähivuosina kasvattamaan merkitystään niin päätöksenteossa kuin bisnesajattelussa.

 

Reilun matkailijan ohjeet:

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*
*
Website