1. Rekisterin pitäjä

Reilun matkailun yhdistys
info@reilumatkailu.fi
www.reilumatkailu.fi

2. Yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja
info@reilumatkailu.fi
www.reilumatkailu.fi

3. Rekisterin nimi

Reilun matkailun yhdistyksen jäsen- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, laskutuksen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös jäsen- ja/tai uutiskirjeiden lähettämisen ja tapahtumiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän jäsen, kannatusjäsen tai kannatusjäsenenä olevan tai olleen yrityksen yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Reilun matkailun yhdistyksen tapahtumaan osallistuneet tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

– rekisterinpitäjän jäsen, kannatusjäsen tai kannatusjäsenenä olevan tai olleen yrityksen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

– rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito.

– rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn asiointitiedot, tieto käyttäytymisestä verkkosivustolla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, yhteydenotot Reilun matkailun yhdistykseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

– rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot (esim. sähköposti ja puhelinnumero).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen ilmoittamat tiedot jäsenyyden syntyessä ja sen aikana sekä verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot ja yhteistyökumppanit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Rekisteritietoja voidaan jakaa Reilun matkailun yhdistyksen sisällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina (salasanasuojatut järjestelmät).

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.