Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään

Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään (YMGE) on viestintä- ja koulutushanke, jonka avulla pyritään vaikuttamaan globaaliin eriarvoisuuteen lisäämällä tietoisuutta siitä, miten eriarvoisuus on läsnä kun matkailemme ja järjestämme matkoja matalamman tulotason maissa sekä eri kulttuureissa. Hankkeessa painotetaan myös globaalia etelää koskevan matkailuviestinnän eettisyyttä, eli sitä miten viestinnän tulisi olla matkakohteita ja paikallisia kunnioittavaa.

Hankkeen näkökulmana on globaalista pohjoisesta globaaliin etelään suuntautuva matkailu. Globaalin etelän ja globaalin pohjoisen käsitteillä on pyritty korvaamaan perinteinen jako kehitys- ja teollisuusmaiden välillä. Käsitteillä pyritään korostamaan sitä, ketkä ovat globaalissa maailmassa niin sanottuja häviäjiä ja ketkä voittajia (ks. Fingon artikkeli). Maantieteellisten rajanvetojen sijaan tarkoituksena on huomioida etenkin vallan, etuoikeuksien ja muiden resurssien epätasainen jakautuminen ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Nämä termit ovat valikoituneet siksi, että pyrimme ohjeistossa purkamaan juuri tätä epätasa-arvoista suhdetta maailman eri ihmisten välillä. 

Keskeisinä toimintoina hankkeessa on yhdenvertaisemman globaalin etelän matkailun ohjeiston tuottaminen, matkailualan ammattilaisista ja vaikuttajista koostuvan kohderyhmän kouluttaminen sekä aiheesta tapahtuva viestintä Reilun matkailun yhdistyksen omissa kanavissa.

YMGE:n koordinoinnista vastaa yhdistyksen asiantuntija Anu Häkkinen (anu.m.hakkinen(at)gmail.com). Hankkeen kesto on marraskuusta 2018 maaliskuuhun 2019.


Hankkeessa on tuotettu seuraava materiaali:

 

OHJEISTO MATKAILIJOILLE, MATKANJÄRJESTÄJILLE JA MATKAILUSTA VIESTIVILLE (PDF)

 

 

 


Hankkeen aiheista on kirjoitettu seuraavat blogitekstit:


Lisäksi hankkeessa koulutettu kohderyhmä on julkaissut omissa kanavissaan tietoa aiheesta:

 

Yllä olevien lisäksi hankkeen työpajoihin osallistui myös seuraavat tahot tai heidän edustajansa: 

Aurinkomatkat, AventuraChocochili-blogi, Citi-TunesDuara Travels, Hyvaamatkaa-blogi, Kon-Tiki ToursLomalinja, Matkanjohtaja Riitta Sutela, Omnian matkailukoulutus, Perhon aikuiskoulutusPupulandia-blogi, Rhean matkailuhanke, Torukoishi ja Tripsteri.

 


YMGE toteutetaan osana EU:n Frame! Voice! Report! (FVR) tukijärjestelyä, jossa rahoitetaan eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojekteja. FVR-hankkeisiin sisältyy myös mukaan valittujen järjestöjen yhteinen oppimisprosessi. FVR-hankkeissa tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, ja niissä painotetaan erityisesti globaalin etelän näkökulmaa osana hankkeissa toteutettavaa toimintaa ja viestintää.

Rahoitettu EU:n Frame! Voice! Report! -tuella. Sisällöistä vastaa Reilun matkailun yhdistys, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.