Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään

”Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään” (YMGE) on viestintä- ja koulutushanke, jonka aikana pyritään vaikuttamaan erityisesti globaaliin eriarvoisuuteen lisäämällä tietoisuutta siitä, miten eriarvoisuus on läsnä matkailun kontekstissa esimerkiksi köyhyyttä kohdattaessa ja sitä tuotteistettaessa. Hankkeessa painotetaan myös globaalia etelää koskevan matkailuviestinnän eettisyyttä.

Keskeisinä toimintoina hankkeessa on verkkopohjaisen julkaisun luominen, matkabloggareista, matkajournalisteista ja matkailuyritysten henkilöstöstä koostuvan kohderyhmän kouluttaminen työpajoissa sekä aiheesta tapahtuva viestintä Reilun matkailun yhdistyksen toimesta.

Voit ilmoittautua työpajoihin tästä 23.1.2019 asti.

YMGE:n koordinoinnista vastaa yhdistyksen asiantuntija Anu Häkkinen. Hankkeen kesto on marraskuusta 2018 helmikuuhun 2019.

YMGE toteutetaan osana EU:n rahoittamaa FRAME, VOICE, REPORT! (FVR) tukijärjestelyä, jossa rahoitetaan eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojekteja. FVR:än sisältyy myös mukaan valittujen järjestöjen yhteinen oppimisprosessi. FVR-hankkeissa tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, ja niissä painotetaan erityisesti globaalin etelän näkökulmaa osana hankkeissa toteutettavaa toimintaa ja viestintää. Suomessa yhteensä 16 järjestöä ja 13 hanketta sai rahoituksen ensimmäisellä hakukierroksella. Lisää tietoa FVR-tukijärjestelystä on saatavilla osoitteessa https://www.framevoicereport.org/fi/.