…joka pystyy osoittamaan, että sen toiminta hyödyttää paikallisyhteisöä ja joka minimoi ympäristö- ja sosiaaliset haitat.

  • Ota selvää matkanjärjestäjän yhteistyökumppaneista (kuljetusyhtiö, paikallisagentti, ohjelmapalvelutoimittajat)
  • Vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä tiedottaa ja kertoo matkakohteen kulttuurista ja ympäristöstä
  • Vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä pystyy osoittamaan, miten se toiminnallaan tukee paikallisyhteisöä ja minimoi ympäristö- ja sosiaalisia haittoja
  • Matkanjärjestäjällä tulee olla toimintaohjeet, kuinka vieraassa kulttuurissa toimitaan ja kuinka matkailija voi omalla toiminnallaan vähentää kohteeseen tulevaa kuormitusta
  • Vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä ei tuota palveluita siihen sopimattomalla alueella (ilmasto, ympäristö, konfliktit)