Reilun matkailun yhdistys on kouluttanut 20 kestävän matkailun lähettilästä, joita voi pyytää  vierailemaan ammatillisissa oppilaitoksissa, messuilla, koulutustilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa.

Tavoitteena on levittää tietoa kestävästä ja vastuullisesta matkailusta sekä matkailun ympäristöllisistä, sosiaalisista  ja taloudellisista vaikutuksista eristyisesti kehittyvissä maissa, joissa matkailu kasvaa voimakkaasti.

Kestävän matkailun lähettiläät on koulutettu antamaan luentoja neljästä eri teemasta, jotka käsittelevät mm. matkailun taloudellista ja sosiaalista merkitystä kehitysmaissa, matkailua ja ilmastonmuutosta sekä matkailun muita globaaleja ympäristövaikutuksia, matkailua ja ihmisoikeuksia sekä matkailun kytkeytymistä kansainvälisiin kehityskysymyksiin (mm. köyhyyden vähentäminen, HIV/AIDS, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja naisten aseman parantaminen).

Lähettiläitä voi tiedustella puhujiksi lähettämällä viestiä yhdistyksen osoitteeseen info (a) reilumatkailu.fi

Hanke rahoitettiin pääosin Ulkoministeriön viestintä ja kehityskasvatustuella.