YMGE-hankkeessa tuotettu ohjeisto matkailijoille, matkanjärjestäjille ja matkailusta viestiville on julkaistu!

Osana ”Yhdenvertaisempaa matkailua globaliin etelään” -hanketta tuotettu ohjeisto on nyt julkaistu!

Ohjeiston tarkoituksena on avata niitä isoja kysymyksiä, joiden äärellä globaalissa maailmassa matkaavina maailmankansalaisina olemme. Miten matkailla tai järjestää matkoja hyväksikäyttämättä kulttuureja ja ihmisiä? Miten kohdata köyhyyttä sekä suhtautua monissa paikoissa läsnä olevaan eriarvoisuuteen? Miten viestiä matkakohteista ja niiden ihmisistä kunnioittavasti? Millaisia valtasuhteita globaalissa matkailussa on läsnä, ja mikä merkitys niillä on?

Ohjeiston näkökulmana on globaalista pohjoisesta globaaliin etelään suuntautuva matkailu. Globaalin etelän ja globaalin pohjoisen käsitteillä on pyritty korvaamaan perinteinen jako kehitys- ja teollisuusmaiden välillä. Käsitteillä pyritään korostamaan sitä, ketkä ovat globaalissa maailmassa niin sanottuja häviäjiä ja ketkä voittajia (Ks. Fingon artikkeli). Maantieteellisten rajanvetojen sijaan tarkoituksena on huomioida etenkin vallan, etuoikeuksien ja muiden resurssien epätasainen jakautuminen ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Nämä termit ovat valikoituneet siksi, että pyrimme ohjeistossa purkamaan juuri tätä epätasa-arvoista suhdetta maailman eri ihmisten välillä. 

 

Ohjeiston voi ladata alta PDF-muodossa, ja alkusaatteen lisäksi siinä on kolme osiota:

A) OHJEISTUS YHDENVERTAISEMPIIN KOHTAAMISIIN MATKAILIJOILLE
Ohjeistuksessa annetaan vinkkejä siihen miten kohtaamisista kohteen paikallisten kanssa voi tehdä yhdenvertaisempia. Tämän ohjeistuksen ohella, kehotamme matkailijoita tutustumaan myös jo verkkosivuiltamme löytyviin Reilun matkailijan ohjeisiin.

B) OHJEISTUS YHDENVERTAISEMPIIN KUMPPANUUKSIIN MATKANJÄRJESTÄJILLE
Ohjeistus neuvoo, miten paikallisten tahojen kanssa solmituista kumppanuuksista voi tehdä yhdenvertaisempia.

C) OHJEISTUS YHDENVERTAISEMPAAN MATKAILUVIESTINTÄÄN
Ohjeistus pyrkii tarjoamaan selkeät periaatteet siihen, miten viestiä kohteesta ja sen paikallisista oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

 

 

OHJEISTO MATKAILIJOILLE, MATKANJÄRJESTÄJILLE JA MATKAILUSTA VIESTIVILLE (PDF)

 

 

 


Ohjeiston tuottamisen lisäksi hankkeessa järjestettiin tammikuussa 2019 työpajasarja matkailualan ammattilaisista ja vaikuttajista koostuvalle kohderyhmälle. Ohjeiston rinnalle hankkeessa on tuotettu myös blogitekstejä globaalin etelän matkailun eettisistä kysymyksistä.


Työpajoissa koulutettu kohderyhmä on viestinyt aiheesta omissa kanavissaan:

 

Yllä olevien lisäksi hankkeen työpajoihin osallistui myös seuraavat tahot tai heidän edustajansa: 

Aurinkomatkat, AventuraChocochili-blogi, Citi-TunesDuara Travels, Hyvaamatkaa-blogi, Kon-Tiki ToursLomalinjaMatkailitoimittajien kilta, Matkanjohtaja Riitta Sutela, Omnian matkailukoulutus, Perhon aikuiskoulutusPupulandia-blogi, Rhean matkailuhanke, Torukoishi ja Tripsteri.

 

 Rahoitettu EU:n Frame! Voice! Report! -tuella. Sisällöistä vastaa Reilun matkailun yhdistys, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.

  

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*
*
Website