#ReilutBlogit vol. 2: Matkanjärjestäjien vastuu

Matkakuume ja Tarinoita Maailmalta aloittivat mainion seurantakampanjan #ReilutBlogit vol. 2 jatkamaan keskustelua vastuullisen matkailun ulottuvuuksista. Nyt puhutaan matkanjärjestäjien vastuusta.

Enää 36 % suomalaisten tekemistä ulkomaan vapaa-ajan matkoista on matkanjärjestäjien pakettimatkoja. Silti niitäkin oli viime vuonna yli kaksi miljoonaa, joten mistään merkityksettömästä määrästä ei ole kyse. Matkanjärjestäjät ovat myös mahdollisesti näkyvimpiä matkailun edistäjiä ja markkinoijia suomalaiselle matkailijalle, vaikka tämä ei itse valmismatkaa ostaisikaan. Lisäksi isot suomalaiset matkanjärjestäjät ovat tosiaan isoja; puhutaan maailmanlaajuisista konserneista tai jopa satojen miljoonien eurojen liikevaihdoista Suomessa. Tällaisilla resursseilla voidaan oikeasti saada muutosta aikaan.

Mitä matkanjärjestäjän voisi sitten olettaa tekevän edistääkseen vastuullista matkailua? Jos asiakkaat eivät vaadi vihreitä majoitusvaihtoehtoja tai eettisiä retkiä, miksi matkanjärjestäjän pitäisi investoida tai nähdä vaivaa muutosten tekemiseksi?

Reilun matkailun yhdistys lähtee siitä, että matkailun tarkoituksena on hyödyttää vastaanottavia maita ilman, että ne joutuvat uhraamaan ympäristöään tai kulttuuriaan, sekä antaa matkailijalle aitoja uusia kokemuksia. Visioimme maailman, jossa matkailu toimii kulttuurienvälisen ymmärryksen ja rauhan asialla. Tähän asti ensisijainen tavoitteemme on ollut jakaa tietoa erityisesti suomalaisille matkailijoille, jotta nämä osaisivat tehdä oikeanlaisia päätöksiä matkoillaan. On kuitenkin aika saada matkanjärjestäjät mukaan tiedottamiseen. Miten matkailija voi tehdä oikeita päätöksiä, jos hyviä vaihtoehtoja ei ole tarjolla tai niistä ei kerrota?

Vaaditaan reilusti

Matkailija äänestää lompakollaan. Se, mitä juuri sinä toivot, muuttuu usein ihan oikeaksi tuotteeksi. Siksi on tärkeää, että matkanjärjestäjiäkin muistutetaan siitä, että meitä kestäviä pakettimatkoja ja retkiä haluavia on olemassa.

Vaatimuksien esittäminen on kuitenkin hyvä tehdä rakentavasti. Jos sellainen kansanosa, joka ei lähtökohtaisesti muutenkaan osta pakettimatkoja, ärähtää epäeettisistä retkistä samalla kun se toinen, maksava osuus ostaa samoja retkiä ilman omantunnontuskia, onko yrityksellä tarpeeksi motivaatiota puuttua asiaan? Pitäisi olla, mietin minä. Matkanjärjestäjä voi ohjata reiluja valintoja osoittamalla asiakkailleen hyviksi todettuja kohteita ja avaamalla samalla syitä siihen, miksi toisia on jätetty pois.

Potentiaalia on – kerrotaan siitä!

Matkanjärjestäjillä on valtavasti potentiaalia vastuullisen matkailun edistämiseksi. Charter-lennot ovat usein täyteen buukattuja, samoin retkibussit – tämä on ympäristön kannalta parempi kuin vajailla laitteilla liikkuminen. Matkanjärjestäjillä on myös taloudellista valtaa vaikuttaa käyttämiensä hotellien ja muiden palveluntarjoajien toimintaan, ja niiden on täysin mahdollista sitouttaa toimittajansa eettisiin koodistoihin. Asiakassuhteen lopettamisen uhka on yleensä varsin tehokas insentiivi toimittajille muuttaa käytöstään – ja myös matkailijalle voi kertoa, miksi tietyistä paikoista luovutaan.

Vastuullisen yritystoiminnan bisneshyödyt hotelleille on todettu merkittäviksi jo aikoja sitten. Mutta miten tällaisista investoinneista hyötyvät matkanjärjestäjät, jotka harvoin omistavat käyttämiään hotelleja? Entä miten sosiaalinen vastuu hyödyttää yritystoimintaa? Riittääkö se, että maine hyväntekijänä vahvistuu, tuoko se lisää asiakkaita? Ja syytetäänkö yritystä tällöin imagon kiillottamisesta ja viherpesusta? Jos vastuullisia vaihtoehtoja lisätään, ostaako niitä kukaan? Osa vastuullista yritystoimintaa on sen pitäminen kannattavana, mutta laajempi yritysvastuutoiminta vaatii oman toiminnan kriittistä tarkastelua, tärkeimpien osa-alueiden selvittämistä ja niiden kehittämistä – sekä avointa viestintää siitä, mitä, miksi ja millä aikataululla tehdään.

Ei kukaan odota, että yksi yritys poistaisi maailmasta epäeettisen eläinmatkailun tai lapsiseksiturismin. Kyse on siitä, miten yksi yritys voi kantaa oman kortensa kekoon mahdollisimman hyvin. Yritysvastuuviestinnän ei tarvitse olla yletöntä oman sädekehän kiillottamista vaan tosiasioiden toteamista; tätä me teemme, tätä pitää parantaa tästä syystä, ja näin me sen aiomme tehdä. Vastuullisuusviestintä ei saa olla sitä, että vastataan mahdollisimman lyhyesti ja ympäripyöreästi suoriin kysymyksiin. Se ei saa olla sitä, että reagoidaan sitten, kun on pakko.

Hyvän tekemisen täytyy olla helppoa, mutta sen olisi hyvä myös buustata matkailijan omaa statusta vastuullisena kuluttajana. Antakaa meille se mahdollisuus: kertokaa mitä me voimme tehdä. Minkälaisia tuotteita ja palveluita meidän kannattaa teiltä ostaa, jotta matkastamme olisi iloa sekä meille että muille?

Miten olla vastuullinen matkabloggaaja?

Kirjoittaja: Mia Halmen

Mitä kaikkea käsite ”kestävä matkailu” pitää sisällään, ja miten matkabloggaaja voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta matkailun saralla? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdittiin vastauksia Rantapallon ja Reilun matkailun yhdistyksen yhteisessä Reilun matkailun illassa joulukuun alussa.

miten-olla-vastuullinen-matkabloggaaja-reilunmatkailunilta

Reilun matkailun yhdistys järjesti 2. joulukuuta yhdessä Rantapallon kanssa Reilun matkailun illan, jossa Rantapallon matkabloggaajat pääsivät kuulemaan kaksi puheenvuoroa kestävästä matkailusta ja keskustelemaan ajankohtaisista ilmiöistä kestävään matkailuun liittyen. Ensimmäisessä puheenvuorossa pääsin itse RMY:n edustajana herättämään keskustelua ja ajatuksia kestävästä matkailusta käsitteenä, sekä eri matkailualan toimijoiden rooleista sen toteuttamisessa. Tämän jälkeen Finnmatkojen viestintäpäällikkö Julia Melnik kertoi TUI-konsernin vastuullisen matkailun strategiasta.

Omasta osuudestani voin todeta, että näin laajaa aihetta oli haastava summata lyhyeksi ja ytimekkääksi esitelmäksi, mutta koin tärkeimmäksi avata käsitettä pääpiirteittäin ja herättää bloggaajissa kiinnostusta tutustua kestävän matkailun eri ilmiöihin omien matkailukokemustensa kautta. Kävimme läpi kestävän matkailun kolme eri osa-aluetta; ympäristön kunnioittaminen, taloudellinen kestävyys ja sosiaalisen vastuullisuus. Sivusimme keskusteluissa muun muassa eläinsafareita, delfinaarioita, orpokotimatkailua ja halpalentoyhtiöitä.

Toinen teema johon puheenvuorossani keskityin, oli eri matkailualan toimijoiden roolit kestävässä matkailussa. Tämä aihe on viimeaikoina kiehtonut itseäni kaikkein eniten, ja asiaa tutkittuani, muun muassa pro gradun muodossa, olen täysin vakuuttunut siitä että kestävää matkailutaloutta ei voida saavuttaa, elleivät kaikki eri toimijat (matkailijat, yksityinen sektori, kolmas sektori, julkinen sektori, media, oppilaitokset sekä mielipidevaikuttajat) puhalla yhteen hiileen. Tähän aiheeseen tulen palaamaan vielä syvemmin tulevissa blogipostauksissa, mutta tässä kohtaa haluan korostaa etenkin mielipidevaikuttajien roolia, sillä yleisössäni istui 2. joulukuuta toistakymmentä sosiaalisessa mediassa näkyvästi esillä olevaa mielipidevaikuttajaa.

Kalmari ja Kelola (2009) painottavat Vastuullisen matkailun käsikirjassaan, että matkailijoiden voi usein olla vaikea tietää, mikä oikeasti on kestävää ja mikä ei. Matkailuyritykset saattavat antaa asioista turhankin ruusuisen kuvan, kun taas valtavirtamedian otsikkoihin päätyvät usein vain ne kaikkein räikeimmät esimerkit, hyvässä ja pahassa. Näin ollen mielipidevaikuttajilla, kuten matkabloggaajilla, on erinomainen mahdollisuus herättää keskustelua ja ajatuksia matkailevien ihmisten keskuudessa. Useat tärkeät kestävään matkailuun liittyvät ilmiöt ovat viimeaikoina nousseet ihmisten tietoisuuteen ja sitä myötä myös otsikoihin nimenomaan aktiivisten ja tiedostavien matkabloggaajien ansioista. Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät aiheet ovat kuitenkin usein hyvin moniulotteisia ja näin ollen kyseisiä aiheita voi olla haastavaa käsitellä omissa viestintäkanavissa. Alla RMY:n tarjoamat vinkit kestävän matkailun mielipidevaikuttajille.

 • Matkaile itse kestävästi, äänestä lompakolla
  Lisää vinkkejä kestävään matkailuun täältä
 • Kysy kysymyksiä, osoita kiinnostuksesi vastuullisempaa matkailua kohtaan
  Matkaillessa kannattaa aina osoittaa kiinnostuksensa kestävää matkailua kohtaan sillä kysyntä luo tarjontaa. Etenkin jos kohtaa jotain kyseenalaista, asia kannattaa ottaa puheeksi toimijoiden kanssa. Syyllistämisen sijaan kannatamme avointa keskustelua ja uusien ideoiden tarjoamista. Monissa kehitysmaissa vastuullisuusosaaminen on vielä hyvinkin vähäistä.
 • Kirjoita ja kerro kokemuksistasi
  Sekä hyvistä että huonoista kokemuksista on hyvä kertoa eteenpäin omissa some-kanavissa mutta myös esim. Trip Advisorissa ja muissa arviointikanavissa. Mielipidevaikuttajien sana painaa nykypäivänä paljon, ja tämän vuoksi kannattaa palautteen kautta kannustaa toimijoita kestävämpään matkailunharjoittamiseen.
 • Seuraa keskustelua kestävästä matkailusta
  Aihe on ajoittain hyvinkin paljon esillä eri medioissa ja keskustelua kannattaa seurata myös somessa. Myös eri järjestöt pitävät asiaa esillä omissa tiedotuskanavissaan.
 • Keskustele ja herätä keskustelua ajankohtaisista asioista
  Viimeaikoina esimerkiksi eläinkohteet, orpokotimatkailu ja lapsiseksiturismi ovat saaneet hyvin näkyvyyttä matkailublogeissa. Jos sinulla on kokemuksia tai näkemyksiä ajankohtaisista aiheista, kannattaa keskusteluun ilman muuta osallistua, jotta ilmiöt saavat näkyvyyttä.
 • Tiedä mistä puhut, älä anna ”propagandan” hämätä
  Monesti mediassa, ja etenkin sosiaalisessa mediassa, leviää erilaisia skandaaleja, joiden tarkoitus on vedota tunteisiin. Vaikka nämä skandaalit usein käsittelevät tärkeitä aiheita, on hyvä harjoittaa lähdekritiikkiä eikä tehdä liian jyrkkiä johtopäätöksiä yksittäisten skandaalien perusteella.
 • Keskustele mieluummin ilmiöistä kun yksittäistapauksista
  Joskus käy niin että jokin yksittäinen tapaus tai yritys joutuu median ja somen riepoteltavaksi syystä tai toisesta. Viimeaikoina esimerkiksi eläinten oikeudet ovat puhuttaneet tiikerikuvien, norsusafarien ja delfinaarioiden sulkemisen myötä. Yksittäisten ”skandaalien” sijaan eläinoikeuksien kannalta hyödyllisempää on keskustella ilmiöistä suuremmassa mittakaavassa. Yritysten hätiköidyt liikkeet maineensa puhdistamiseksi harvoin ratkaisevat ongelmia kokonaisuudessaan. Sen sijaan on tärkeää saada matkailijat tietoisiksi esimerkiksi eläinmatkailuun liittyvistä ongelmista, jotta matkailijat tulevaisuudessa osaavat äänestää lompakoillaan.
 • Epäselvissä tilanteissa, käänny asiantuntijoiden puoleen
  Jos sinulla herää kysymyksiä kestävään matkailuun liittyen, voit aina laittaa esimerkiksi sähköpostia RMY:n asiantuntijoille info@reilumatkailu.fi, niin mietitään asiaa yhdessä. Aiheesta riippuen myös lastensuojelujärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt tai eläinoikeusjärjestöt auttavat varmasti mielellään.

 

Eläimet viihdyttävät – mutta millä hinnalla?

Kirjoittajat: Doris Hakkarainen ja Tytti McVeigh

Kuvat: Katri Tihilä

 

Eläinten oikeudet matkailussa nousivat pinnalle sunnuntaina, kun suomalaisen matkanjärjestäjän sosiaalisen median tilillä julkaistiin kuva tiikerin kanssa poseeraavasta oppaasta. Eläinten hyvinvointi matkailussa on kuitenkin ollut otsikoissa jo pitkän aikaa niin ulkomailla kuin Suomessa, ja Reilun matkailun yhdistys haluaa muistuttaa, että kyseessä on yhtä yritystä suurempi ongelma. Suojele ihmisiä, eläimiä ja luontoa, sanotaan reilun matkailijan ohjeissamme, ja Reilun matkailun yhdistys tuomitseekin kaiken eläinten oikeuksia loukkaavan toiminnan.

Vuorovaikutus eläinten kanssa voi olla matkan unohtumattomin elämys – muisto, jota haluaa vaalia. Kun tarjotaan mahdollisuutta osallistua tällaiselle retkelle, eläinten eettinen kohtelu voi unohtua. Moni matkailija ei välttämättä edes osaa tunnistaa merkkejä eläimen kaltoinkohtelusta.

Eläinten hyvinvointiin kuuluvat eläimen kehon ja mielen tila – eli aivan kuten ihmisillä, kyse on eläimen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta. Tutkijat ovat laatineet seuraavat viiden vapauden pilarit eläinten hyvinvoinnista:

 • Vapaus nälästä ja janosta
 • Vapaus epämukavuudesta
 • Vapaus kivuista, vammoista ja sairauksista
 • Vapaus ilmaista normaalia käyttäytymistä
 • Vapaus pelosta ja kärsimyksestä

Edellämainittuja pilareita on hyvä pitää ohjenuorana matkaillessa ja eläinten kohtelua tarkkaillessa. Suurin vääryys eläinten oikeuksissa tapahtuu silloin, kun eläimet kärsivät viihdyttääkseen matkailijoita. Viihdykkeitä tarjotaan eri paikoissa ja eri muodoissa kuten:

 • Eläintarhat, sirkukset
 • Turvakodit, tiikeriturismi
 • Safarit, metsästysturismi
 • Akvaariot ja delfinaariot, esitykset
 • Elefantti- ja aasiratsastus

Eläinten pitoa vankeudessa perustellaan usein niiden suojelulla ja uhanalaisten kantojen säilyttämisellä, mutta kuitenkin suurin osa häkitetyistä olennoista ei ole uhanalaisia. Ne on vangittu luonnollisista elinoloistaan ja jopa riistetty perheeltään. Vangitut eläimet kärsivät usein liian pienistä tiloista, ja villieläimiä saatetaan huumata tai sitoa, jotta matkailijat voivat poseerata valokuvissa eläinten kanssa. Kun eläimille opetetaan temppuja ja tottelevaisuutta, niitä kohtaan käytetään usein väkivaltaa eri muodoissa. Fyysinen väkivalta, alistaminen ja nälkiinnyttäminen ovat yleisiä koulutuskeinoja. Stressaantuneet eläimet ovat myös vaarallisia ihmisille. Villieläimet ovat raadelleet turisteja ja esimerkiksi miekkavalaat tappaneet kouluttajiaan ja sudet hoitajiaan. Aihe on puhuttanut Suomessakin – esimerkiksi Särkänniemen delfinaario on herättänyt paljon keskustelua ja uutisointia

Eläinten suojelu matkailussa on kuitenkin kehittynyt paljon vuosikymmenien aikana, joten suunta on oikea. Erilaisia kampanjoita esimerkiksi uhanalaisista eläimistä tehtyjen matkamuistojen epäeettisyydestä on toteutettu, ja isotkin matkanjärjestäjät ovat muuttaneet periaatteitaan ja käytäntöjään.

© Katri Tihilä - Eläinten oikeudet matkailussa

© Katri Tihilä

 

Eläinten oikeudet matkailussa – kenellä vastuu?

Vastuu eläinten eettisestä kohtelusta matkailualalla on kollektiivinen. Matkailualan yritysten, järjestöjen, viranomaisten, median edustajien ja yksittäisten matkailijoiden täytyy puhaltaa yhteen hiileen eläinten olojen parantamiseksi. Matkanjärjestäjien vastuulla on sitoutua antamiinsa lupauksiin vastuullisesta yritystoiminnasta, kouluttaa henkilökuntansa toimimaan niiden mukaisesti sekä kertoa asiakkailleen eettisistä toimintatavoista. Järjestöjen vastuulla on selvittää epäkohtia, ehdottaa ratkaisuja ja yhdessä median kanssa tiedottaa niistä niin yrityksille, viranomaisille kuin matkailijoille, jotta kaikki osaavat tehdä vastuullisia valintoja. Viranomaisten tehtävä on valvoa, että säädettyjä lakeja ja säädöksiä valvotaan sekä puuttua rikkomuksiin. Esimerkiksi Thaimaassa viranomaiset tekivät viime viikolla tarkastuskäynnin Tiger Temple -tiikerikotiin, ja vaikka tiikereiden kohtelun todettiin olevan kunnossa, alueelta löydettiin 38 uhanalaista lintua, jotka kaikki takavarikoitiin.

Matkojen ja retkien myyjät muuttavat usein käytäntöjään vasta, kun sitä vaaditaan asiakkaan tai viranomaisten taholta. Tästäkin syystä on oleellista, että kaikki toimijat toimivat yhdessä eläinten oikeuksien puolesta.

Matkanjärjestäjän vastuulla kouluttaa

Matkanjärjestäjien tulee sitoutua omaksumiinsa vastuullisen matkailun periaatteisiin. Pelkät puheet eivät riitä aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja sosiaalinen media reagoi nopeasti. Jos kestävän matkailun ohjelmia tehdään, niiden toteutukseen täytyy varata resursseja ja ennen kaikkea tahtoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkanjärjestäjä ei toiminnallaan tue eläinten epäeettistä kohtelua käyttämällä vastuuttomasti toimivia palveluntarjoajia, järjestämällä kyseenalaisia retkiä tai suosittelemalla sellaisia. Päinvastoin, vastuullinen matkanjärjestäjä kertoo matkailijalle, millaisia kohteita ja retkiä kannattaa välttää.

Matkanjärjestäjän tehtävä on myös kouluttaa henkilökuntansa toimimaan kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti kohteessa työskentelevien oppaiden kouluttamista, jotta he ymmärtävät, millaisia retkikohteita on soveliasta suositella asiakkaille. Tiikerin kanssa häkkiin hyppääminen ei ole eettistä matkailutoimintaa eikä sellaista pitäisi markkinoida sosiaalisessa mediassa. Matkanjärjestäjän vastuulla on varmistaa, että myös oppaat tietävät tämän.

Eläinten oikeuksia kunnioittava matkanjärjestäjä myös ottaa opikseen. Jos yritykselle selviää, että heidän tarjoamansa retki tai aktiviteetti pitää sisällään eläinten kaltoinkohtelua, matkanjärjestäjän velvollisuus on tutkia väitteet, pyrkiä korjaamaan epäkohdat ja tarvittaessa katkaista yhteistyö kyseisten tahojen kanssa. Virheistä voi ja pitääkin oppia.

Matkailija vastuussa omista teoistaan

Viime kädessä matkailijan vastuulla on selvittää joko etukäteen tai paikan päällä, toimiiko elefanttiratsastusta, tiikereiden rapsuttelua tai sukeltelua delfiinien kanssa tarjoava yritys eettisesti vai ei. Ohjenuorana eläinystävälliseen matkailuun pätevät yleiset vastuullisen matkailijan ohjeet; ota asioista selvää ja minimoi mahdolliset vahingot. Tässä arvioinnissa auttavat tiedot siitä, mikä on kullekin eläinlajille luontainen elinympäristö ja millaista sen lajinomainen käyttäytyminen on.

Toisaalta jaloilla äänestäminen voi olla eläinten hyvinvoinnin kannalta hankalaa. Jos kaikki lopettavat yhdessä ja yhtäkkiä vierailut tiettyyn eläinpuistoon, miten eläimille silloin käy? Ihanteellisinta olisi, jos yritykset ymmärtäisivät muuttaa toimintatapojaan saamansa palautteen perusteella nopeasti ja tarpeeksi paljon.

Mistä sitten erottaa esimerkiksi eettisesti toimivan safarin? Vastuullisen eläimiä käyttävän matkailuyrityksen toimintaan kuuluu oleellisena osana aktiivinen eläinsuojelutyö, jonka tavoitteena on parantaa villieläinten kantaa ja elinmahdollisuuksia niiden luonnollisessa ympäristössä. Vankeuteen kasvattaminen ei saa olla päätavoite. Vastuullinen toimija myös kertoo tästä eläinsuojelutyöstä kaikille sen asiakkaille, ei anna turistien koskea eläimiin tai teetä eläimillä temppuja, pakkotyötä tai muuta sen lajinomaisen käytöksen vastaista toimintaa.

Matkailijana voit vaikuttaa myös kertomalla näkemästäsi ja kokemastasi eteenpäin. Ole yhteydessä kyseiseen yritykseen ja tuo painokkaasti esiin näkemyksesi. Kerro, miten yritys voisi toimia paremmin. Tarvittaessa voit yrittää olla yhteydessä paikallisviranomaisiin. Jaa tietoa myös sosiaalisessa mediassa ja henkilökohtaisesti lähipiirillesi. Harva ymmärtää muuttaa käytöstään, jos ei edes tiedä toimivansa väärin.

Matkabloggaajat hereillä

Sunnuntain kohusta ja keskustelusta syntyi #ReilutBlogit-kampanja vastuullisen matkailun tietoisuuden levittämiseen ja hyvien kokemuksien jakamiseen. Lisätietoja voi lukea esimerkiksi Tarinoita maailmalta– ja Matkakuume -blogeista. Kannustamme kaikkia bloggaajia osallistumaan kampanjaan!

“Osallistumisohjeet:

 1. Kerro minkälainen rooli kestävällä ja eettisellä toiminnalla on sinun elämässäsi.
 2. Kerro jokin mukava kokemus mikä sinulla on ollut kestävästä matkailusta.
 3. Haasta mukaan vähintään kolme muuta blogia mukaan tähän. Sinun ei tarvitse olla matkabloggaaja tätä varten, vaan voit kirjoittaa myös muista kestävään kehitykseen liittyvistä asioista.

Kerro myös kommenttiboksissa omista kokemuksista ja osallistu mieluusti sekä Twitterissä että instagramissa hashtagilla #ReilutBlogit tähän kamppikseen ja jaa FB:n puolella ilosanomaa myös muille kun kohtaat hyvä tarinan! Voit myös osallistua tähän omassa blogissasi vaikket nimettyä haastetta saisikaan. Mitä enempi, sen parempi!”

 

Lisätietoa:

Animalia

World Animal Protection: Your guide to animal friendly vacation

International Fund for Animal Welfare

Intrepid Travel:

Responsibletravel.com

Right Tourism

Ylen uutinen tarhattujen eläinten metsästyksestä

Sea World ja miekkavalaat

Care for the Wild & tiikeriturismi