Tehdään yhdessä matkailun #mielenkumous – mitä viime viikon messut meille opettivat?

Viime viikon matkamessujen johdosta keskustelu kestävän sekä etenkin ilmastoystävällisen matkailun ympärillä on käynyt entistäkin kiihkeämpänä. Matkamessuilla vastuullisuus oli näkyvä teema, ja messuilla olikin laaja joukko erilaisia ohjelmanumeroita teemaan liittyen. Keskustelua vauhditti entisestään myös matkamessujen vaihtoehtotapahtumana järjestetyt Maata pitkin -matkamessut, jotka keräsivät yhteen suuren joukon ilmastoystävällisestä matkustamisesta kiinnostuneita kuluttajia. Myös Reilun matkailun yhdistys seurasi eturivin paikoilta kumpaakin tapahtumaa sekä ohessa käytyä keskustelua. Mitä viime viikosta jäikään sitten käteen? Tässä muutama nosto.

Vaihtoehtoiset Maata pitkin -matkamessut vetivät Sofia Future Farmin tilat täyteen, mikä kertoo siitä, että kysyntä ilmastoystävillisille matkustusmuodoille on jo merkittävää. Osa kuluttajista onkin ruvennut lentolakkoon, eikä lentäen matkustamista nähdä tietyissä piireissä enää niin ’coolina’. Maata pitkin – matkamessut olivatkin uutena avauksena hieno tilaisuus, ja eri tahojen tietoiskujen lisäksi siellä jaettiin kokemuksia julkisilla kulkuvälineillä ja polkupyörällä tapahtuvaan matkailuun liittyen.

Puheenjohtajamme Mia Halmén pitämässä yhdistyksen tietoiskua Maata pitkin -matkamessuilla. Kuva: Anu Häkkinen

 

Vaikka Maata pitkin -matkamessut pysyivät hyvin pitkälti käytännön tason kokemusten jaossa, voidaan niiden nähdä suuremmalla tasolla ajavan niin kutsutun hitaan matkailun asiaa. Haluamme kuitenkin tuoda nyt esiin, että hitaassa matkailussa on isossa kuvassa kyse paljon enemmästä kuin siitä, että valitsee lentokoneen sijaan kulkuvälineekseen junan tai bussin. Hitaassa matkailussa keskitytään etenkin matkailun laatuun sen määrän sijaan, ja itse matkustuskokemus on olennainen osa koko matkaa. Hitaasti matkaileva saa usein myös paremman kontaktin paikalliseen kulttuurin ja ihmisiin sekä mahdollisuuden nauttia maiseman muutoksista.

Sen lisäksi, että päädytään romantisoimaan junamatkustamista ja jakamaan hauskoja reissustooreja, hidas matkailu haastaa ajatusmallina aikakäsitystämme. Siis sitä, jonka seurauksena on muun muassa syntynyt hashtagilla #fomo kulkeva ilmiö: fear of missing out eli missaamisen pelko. Missaamisen pelossa aika koetaan rajallisena resurssina, joka on aina loppumassa. Missaamista pelkäävä myös kokee, että kaikkialla pitäisi olla samaan aikaan. 

Ilmastouutisia (taas) lainataksemme, ”lentämisen jälkeisessä ajassa” pieneksi kutistunut maapallo voidaan nähdä jälleen todella suurenaAjatus suuresta maapallosta ja pitkistä etäisyyksistä on kiehtova. Onhan mittavan  matkailun kautta saavutettu sosiaalinen status ilmiönä kokenut tietynlaisen inflaation. Eksoottisilla matkakokemuksilla tuskin voi enää edes erottautua yksilönä. On siis hienoa, että osa meistä onkin jo valmiina muuttamaan asenteitaan ottaen ajan pois puntarista ja laittaen päästöt tilalle.

Kuluttajat eivät kuitenkaan ole enää ainoita, jotka viime viikolla älähtivät näkyvästi ilmastonmuutokseen teemana. Myös monet yritykset näyttävät suhtautuvan ilmastonmuutoksen hillintään jo melko itsearvoisesti. Kuten puheenjohtajamme Mia Halmén Maata pitkin -matkamessujen puheenvuorossaan toikin ilmi, niin muutos kuuden vuoden takaisesta Ilmastokestävää matkailua -hankkeemme ajasta on ollut suuri. Matkamessujen kynnyksellä Finnair julkaisikin Push for Change -päästökompensointiohjelmansa, vaikka ei nähnytkään sille vielä vuosi sitten tarvetta vedoten kuluttajien vähäiseen kiinnostukseen. Viime aikojen kuohunta on siis tehnyt tehtävänsä ja se vähintääkin osoittaa kuluttajien kiinnostuksen ilmastonmuutoksen hillintää kohtaan. Hienoa siis, että yrityksetkin vihdoin alkavat vastaamaan kuluttajien tarpeeseen saada rahalle vastinetta myös vastuullisuuden saralla.


Sen lisäksi että ilmastokysymys itsessään on kriittinen ongelma matkailun kannalta, meidän täytyy myös muistaa tarkastella kestävää matkailua vielä kokonaisvaltaisemmin ja useista näkökulmista. Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen professori Atte Korholan Key Note matkamessuilla käsittelikin matkailua planeetan kantokyvyn rajojen näkökulmasta. Korholan esitys oli osuva tietopaketti siitä mitä kaikkia ympäristöllisiä haasteita matkailuun tällä hetkellä liittyy. Korholan esitys ei ainoastaan palauttanut mieliimme sitä miten ilmastonmuutos vaikuttaa kuivuuteen, lumipeitteeseen, ikiroutaan, merenpinnan tasoon ja arktiseen merijäähän, vaan se myös korosti monia muita matkailuun liittyviä kestävyyshaasteita. Sen lisäksi että, matkailu on ekstensiivisen maanpinnan ja vesistöjen käytön takia suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle, matkailuvirrat itsessään keskittyvät paljolti alueille, jotka kärsivät vesipulasta ja kuivuudesta. Matkailun ympäristövaikutukset ovat myös sosiaalisesti epätasa-arvoisesti jakautuneet: kuten muunkin kulutuksen saralla asia on, niin myös matkailussa läntiset teollisuusmaat voidaan nähdä riistävän kehittyvien maiden luonnonvaroja.

 

Atte Korholan Key Note matkamessuilla – Kestämättömän matkailun ajurit. Kuva: Anu Häkinen

 

Atte Korholan Key Note matkamessuilla – Displacement of land use. Kuva: Anu Häkkinen

 

Suurena yhteenvetona viime viikosta on se, että kestävän matkailun edistäminen edellyttää meiltä kaikilta arvojemme puntarointia ja mielikuvitusta. Kun Atte Korhola peräänkuulutti puheenvuorossaan asennemuutosta ja puhui nykyisen jatkuvan kasvuun pyrkivän mallin toimimattomuudesta, niin Haaga-Helian lehtori Leena Grönroos puolestaan taas toi esiin sen, että kestävä matkailu vaatii meiltä kaikilta hieman myös mielikuvitusta. Esimerkiksi Suomen neljä vuodenaikaa kaikkine eri veden muotoineen voitaisiinkin nähdä ennemmin voimavarana kuin työntötekijänä. 

Vaikka matkailuun liittyvä vastuullisuuskeskustelu jäi viime viikolla edelleenkin valitettavan usein pyörimään muovipillien vähentämisen tasolle (mikä on toki myös tärkeää työtä käytännön tasolla), niin havaittavissa on jo selkeitä merkkejä siitä, että olemme valmiita rikkomaan ajatusmallejamme ja uudelleenpunnitsemaan arvojamme kestävää kehitystä edistääksemme. Kestävän matkailun kokonaiskuvassa tämä tarkoittaa itse tekojen lisäksi myös asioiden tekemättä jättämättä – eli sitä kuuluisaa luopumista. Pelkät päästökompensoinnit ja muovipillien kierrättämiset eivät yksinään riitä, jos matkailussa määrä nähdään jatkossakin suurempana arvona kuin laatu.

 

Vastuullisen matkailun verkoston ICRT:n Vastuullinen matkailu on tekoja -keskustelupaneeli matkamessuilla. Kuva: Anu Häkkinen


Reilun matkailun yhdistys tuleekin ajamaan tätä asenteiden ja mielten muutosta tulevana vuonna matkailun #mielenkumouksella, jonka lanseerasimme osana ICRT Finlandin järjestämää Vastuullinen matkailu on tekoja -paneelia.

(Ilmasto)kestävän matkailun sitoumuksemme kuluvalle vuodelle kuuluukin näin:
“Reilun matkailun yhdistyksen sitoumus tälle vuodelle on paneutua ilmastokestävämpään matkailuun. Me sitoudumme tuottamaan materiaalia aiheesta, sekä kampanjoimaan asian puolesta. Me haastammekin jokaisen eräänlaiseen mielenkumoukseen: miettimään omaa matkailuaan sekä arvojaan, ja voiko tutkia esimerkiksi hitaan matkailun tai lähimatkailun muotoja tarkemmin.” (Vastuullinen matkailu on tekoja -paneelissa 17.1.2019)


<3 Reilun matkailun yhdistys

 

Miten olla vastuullinen matkabloggaaja?

Kirjoittaja: Mia Halmen

Mitä kaikkea käsite ”kestävä matkailu” pitää sisällään, ja miten matkabloggaaja voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta matkailun saralla? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdittiin vastauksia Rantapallon ja Reilun matkailun yhdistyksen yhteisessä Reilun matkailun illassa joulukuun alussa.

miten-olla-vastuullinen-matkabloggaaja-reilunmatkailunilta

Reilun matkailun yhdistys järjesti 2. joulukuuta yhdessä Rantapallon kanssa Reilun matkailun illan, jossa Rantapallon matkabloggaajat pääsivät kuulemaan kaksi puheenvuoroa kestävästä matkailusta ja keskustelemaan ajankohtaisista ilmiöistä kestävään matkailuun liittyen. Ensimmäisessä puheenvuorossa pääsin itse RMY:n edustajana herättämään keskustelua ja ajatuksia kestävästä matkailusta käsitteenä, sekä eri matkailualan toimijoiden rooleista sen toteuttamisessa. Tämän jälkeen Finnmatkojen viestintäpäällikkö Julia Melnik kertoi TUI-konsernin vastuullisen matkailun strategiasta.

Omasta osuudestani voin todeta, että näin laajaa aihetta oli haastava summata lyhyeksi ja ytimekkääksi esitelmäksi, mutta koin tärkeimmäksi avata käsitettä pääpiirteittäin ja herättää bloggaajissa kiinnostusta tutustua kestävän matkailun eri ilmiöihin omien matkailukokemustensa kautta. Kävimme läpi kestävän matkailun kolme eri osa-aluetta; ympäristön kunnioittaminen, taloudellinen kestävyys ja sosiaalisen vastuullisuus. Sivusimme keskusteluissa muun muassa eläinsafareita, delfinaarioita, orpokotimatkailua ja halpalentoyhtiöitä.

Toinen teema johon puheenvuorossani keskityin, oli eri matkailualan toimijoiden roolit kestävässä matkailussa. Tämä aihe on viimeaikoina kiehtonut itseäni kaikkein eniten, ja asiaa tutkittuani, muun muassa pro gradun muodossa, olen täysin vakuuttunut siitä että kestävää matkailutaloutta ei voida saavuttaa, elleivät kaikki eri toimijat (matkailijat, yksityinen sektori, kolmas sektori, julkinen sektori, media, oppilaitokset sekä mielipidevaikuttajat) puhalla yhteen hiileen. Tähän aiheeseen tulen palaamaan vielä syvemmin tulevissa blogipostauksissa, mutta tässä kohtaa haluan korostaa etenkin mielipidevaikuttajien roolia, sillä yleisössäni istui 2. joulukuuta toistakymmentä sosiaalisessa mediassa näkyvästi esillä olevaa mielipidevaikuttajaa.

Kalmari ja Kelola (2009) painottavat Vastuullisen matkailun käsikirjassaan, että matkailijoiden voi usein olla vaikea tietää, mikä oikeasti on kestävää ja mikä ei. Matkailuyritykset saattavat antaa asioista turhankin ruusuisen kuvan, kun taas valtavirtamedian otsikkoihin päätyvät usein vain ne kaikkein räikeimmät esimerkit, hyvässä ja pahassa. Näin ollen mielipidevaikuttajilla, kuten matkabloggaajilla, on erinomainen mahdollisuus herättää keskustelua ja ajatuksia matkailevien ihmisten keskuudessa. Useat tärkeät kestävään matkailuun liittyvät ilmiöt ovat viimeaikoina nousseet ihmisten tietoisuuteen ja sitä myötä myös otsikoihin nimenomaan aktiivisten ja tiedostavien matkabloggaajien ansioista. Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät aiheet ovat kuitenkin usein hyvin moniulotteisia ja näin ollen kyseisiä aiheita voi olla haastavaa käsitellä omissa viestintäkanavissa. Alla RMY:n tarjoamat vinkit kestävän matkailun mielipidevaikuttajille.

 • Matkaile itse kestävästi, äänestä lompakolla
  Lisää vinkkejä kestävään matkailuun täältä
 • Kysy kysymyksiä, osoita kiinnostuksesi vastuullisempaa matkailua kohtaan
  Matkaillessa kannattaa aina osoittaa kiinnostuksensa kestävää matkailua kohtaan sillä kysyntä luo tarjontaa. Etenkin jos kohtaa jotain kyseenalaista, asia kannattaa ottaa puheeksi toimijoiden kanssa. Syyllistämisen sijaan kannatamme avointa keskustelua ja uusien ideoiden tarjoamista. Monissa kehitysmaissa vastuullisuusosaaminen on vielä hyvinkin vähäistä.
 • Kirjoita ja kerro kokemuksistasi
  Sekä hyvistä että huonoista kokemuksista on hyvä kertoa eteenpäin omissa some-kanavissa mutta myös esim. Trip Advisorissa ja muissa arviointikanavissa. Mielipidevaikuttajien sana painaa nykypäivänä paljon, ja tämän vuoksi kannattaa palautteen kautta kannustaa toimijoita kestävämpään matkailunharjoittamiseen.
 • Seuraa keskustelua kestävästä matkailusta
  Aihe on ajoittain hyvinkin paljon esillä eri medioissa ja keskustelua kannattaa seurata myös somessa. Myös eri järjestöt pitävät asiaa esillä omissa tiedotuskanavissaan.
 • Keskustele ja herätä keskustelua ajankohtaisista asioista
  Viimeaikoina esimerkiksi eläinkohteet, orpokotimatkailu ja lapsiseksiturismi ovat saaneet hyvin näkyvyyttä matkailublogeissa. Jos sinulla on kokemuksia tai näkemyksiä ajankohtaisista aiheista, kannattaa keskusteluun ilman muuta osallistua, jotta ilmiöt saavat näkyvyyttä.
 • Tiedä mistä puhut, älä anna ”propagandan” hämätä
  Monesti mediassa, ja etenkin sosiaalisessa mediassa, leviää erilaisia skandaaleja, joiden tarkoitus on vedota tunteisiin. Vaikka nämä skandaalit usein käsittelevät tärkeitä aiheita, on hyvä harjoittaa lähdekritiikkiä eikä tehdä liian jyrkkiä johtopäätöksiä yksittäisten skandaalien perusteella.
 • Keskustele mieluummin ilmiöistä kun yksittäistapauksista
  Joskus käy niin että jokin yksittäinen tapaus tai yritys joutuu median ja somen riepoteltavaksi syystä tai toisesta. Viimeaikoina esimerkiksi eläinten oikeudet ovat puhuttaneet tiikerikuvien, norsusafarien ja delfinaarioiden sulkemisen myötä. Yksittäisten ”skandaalien” sijaan eläinoikeuksien kannalta hyödyllisempää on keskustella ilmiöistä suuremmassa mittakaavassa. Yritysten hätiköidyt liikkeet maineensa puhdistamiseksi harvoin ratkaisevat ongelmia kokonaisuudessaan. Sen sijaan on tärkeää saada matkailijat tietoisiksi esimerkiksi eläinmatkailuun liittyvistä ongelmista, jotta matkailijat tulevaisuudessa osaavat äänestää lompakoillaan.
 • Epäselvissä tilanteissa, käänny asiantuntijoiden puoleen
  Jos sinulla herää kysymyksiä kestävään matkailuun liittyen, voit aina laittaa esimerkiksi sähköpostia RMY:n asiantuntijoille info@reilumatkailu.fi, niin mietitään asiaa yhdessä. Aiheesta riippuen myös lastensuojelujärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt tai eläinoikeusjärjestöt auttavat varmasti mielellään.

 

Kouluttaudu kestävän matkailun lähettilääksi!

Huom. Ilmoittautuminen on täynnä, ilmoitamme jos paikkoja vapautuu lisää.

Kiitos ilmoittautuneille! Olemme yhteydessä alkuviikosta.

 

Reilun matkailun yhdistys järjestää koko päivän mittaisen lähettiläskoulutuksen kaikille kestävän matkailun kysymyksistä kiinnostuneille lauantaina 7.11.2015 Helsingissä. Kouluttaudu kestävän matkailun lähettilääksi! Tarkka aika ja paikka vahvistuvat syyskuun aikana.

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti matkailun ympäristövaikutuksia, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää matkailua, matkailun taloudellisia kysymyksiä sekä vastuullisen matkailuyrityksen toimintaympäristöä.

Kouluttajina toimivat Reilun matkailun yhdistyksen asiantuntijat. Koulutus sisältää luentoja ja erilaisia osallistavia toimintamuotoja. Koulutetut lähettiläät saavat mukaansa koulutusmateriaalit, jotka sopivat sellaisinaan mm. matkailualan oppilaitoksissa, kouluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa käytettäviksi. Kaikki materiaalit ovat saatavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Lähettiläät saavat koulutuksesta todistuksen.

Koulutus on Reilun matkailun yhdistyksen jäsenille ilmainen, muille 15 € ja matkailualan opettajille 50 € (jäsenyydestä riippumatta).

 

Lataa ilmoitus pdf-muodossa: Reilun matkailun yhdistyksen lähettiläskoulutus

Kouluttaudu kestävän matkailun lähettilääksi

Tervetuloa mukaan!