Reilun matkailun yhdistykselle rahoitus globaalin etelän eettistä matkailua edistävään hankkeeseen

Mahtavia uutisia! Olemme Reilun matkailun yhdistyksessä saaneet rahoituksen uudelle globaalin etelän matkailun eettisiä kysymyksiä käsittelevälle hankkelle. ”Yhdenvertaisempaa matkailua globaaliin etelään” (YMGE) on viestintä- ja koulutushanke, jonka laajempi viitekehys on vahvasti sidoksissa kestävän kehityksen tavotteisiin. Siksi YMGE:n aikana pyritään vaikuttamaan erityisesti globaaliin eriarvoisuuteen lisäämällä tietoisuutta miten eriarvoisuus on läsnä matkailun kontekstissa esimerkiksi köyhyyttä kohdattaessa ja sitä tuotteistettaessa. Hankkeessa tullaan painottamaan myös globaalia etelää koskevan matkailuviestinnän eettisyyttä.

Keskeisinä toimintoina hankkeessa on verkkopohjaisen julkaisun luominen, matkabloggareista, matkajournalisteista ja matkailuyritysten henkilöstöstä koostuvan kohderyhmän kouluttaminen sekä aiheesta tapahtuva viestintä Reilun matkailun yhdistyksen toimeista.

YMGE:n koordinoinnista tulee vastaamaan yhdistyksen nykyinen tiedottaja Anu Häkkinen. Hanke alkaa marraskuussa ja sen on määrä päättyä helmikuussa 2019. Hankkeen koulutukset tullaan järjestämään tammikuussa 2019, ja ne ovat kohderyhmälle maksuttomia. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin syksyllä, joten kannattaa pysyä kuulolla.

YMGE toteutetaan osana EU:n rahoittamaa FRAME, VOICE, REPORT! (FVR) tukijärjestelyä, jossa rahoitetaan eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojekteja. FVR:än sisältyy myös mukaan valittujen järjestöjen yhteinen oppimisprosessi. FVR-hankkeissa tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavotteiden toteutumista, ja niissä painotetaan erityisesti globaalin etelän näkökulmaa osana hankkeissa toteutettavaa toimintaa ja viestintää. Suomessa yhteensä 16 järjestöä ja 13 hanketta sai rahoituksen ensimmäisellä hakukierroksella. Lisää tietoa FVR-tukijärjestelystä on saatavilla osoitteessa https://www.framevoicereport.org/fi/.