Raportteja

(2012) Water Equity in Tourism. A human right – A global responsibility. 17 s.

  • Raportti käsittelee vedenkäyttöä matkailussa ihmisoikeuskysymyksenä ja erilaisten maaesimerkkien valossa.

(2012) Frameworks for Change: The Tourism Industry and Human Rights. 37 s.

  • Raportti esittelee Tourism Concernin ja The Institute for Human Rights and Businessin järjestämän matkailua ja ihmisoikeuksia käsitelleen kokouksen tuloksia.

(2009) Putting Tourism to Rights. A challenge to human rights abuses in the tourism industry. 51 s.

  • Raportti käsittelee matkailuun liittyviä ihmisoikeusloukkauksia eri puolilla maailmaa käytännön tapausesimerkkien kautta.

(2007). Tourism Impacts and Issues. Resource material for teaching tourism and leisure. 48 s. + CD

  • Opetusmateriaali ammattioppilaitostasolle, jossa lähestytään kestävän matkailun käsitettä eri tehtävien ja tapausten kautta.

(2007). Tourism and Climate Change. Information Pack. 15 s.

  • Moniste kertoo matkailun ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta ja antaa joitakin käytännön vinkkejä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

(2004). Labour standards, social responsibility and tourism. 20 s.

  • Raportti käsittelee matkailun työllisyysvaikutuksia erityisesti työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta. Raportti tuo esiin lukuisia käytännön esimerkkejä työntekijöiden hyväksikäytöstä eri matkailukohteissa.

(1998). Tourism and Human Rights. 38 s.

  • Raportti esittää, miten yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet eivät toteudu matkailussa ja valottaa tilannetta käytännön esimerkkien kautta.

(1996). Trading Places: Tourism as trade. 92 s.

  • Raportti käsittelee matkailua kansainvälisen kaupan näkökulmasta ja eri maiden vientituotteena. Käytännön esimerkit valottavat tilannetta eri puolilla maailmaa.