Kansalaisjärjestöjä

Suomen Luomumatkailuyhdistys ry – ECEAT Finland

ylläpitää ja kehittää Luomua ja kestävyyttä matkailuun –hankkeen luomaa verkostoa, johon kuuluu matkailupalveluja tarjoavia: – luomu- ja biodynaamisia tiloja – ympäristövastuullisia majataloja ja ekokyliä – muita majoitus- ja vierailukohteita, joissa panostetaan ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin.

http://www.eceat.fi/

Kansainvälinen Luomumatkailuyhdistys ECEAT International
Eurooppalainen luomumatkailutilojen verkosto.

http://www.eceat.org/

DODO ry
Vuonna 1995 perustettu ympäristöjärjestö, jonka toimintaan kuuluu kehitysyhteistyöprojektit, kaupunkilainen utopiointi Helsingissä, sähköisten ja paperisten tietopakettien kokoaminen sekä osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin ja kehittäjäverkostoihin. Järjestön jäseninä eri alojen asiantuntijoita, maallikkoja ja innokkaita nuoria.

http://www.dodo.org

Ympäristö ja Kehitys ry
Yhdistys pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Sivuilla käsitellään kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun roolia ja pohditaan myös ekoturismin mahdollisuuksia.

http://www.ymparistojakehitys.fi/

Tourism Concern
Reilun matkailun edelläkävijä, kampanjoinut näkyvästi mm. kantajien oikeuksien puolesta jo kaksi vuosikymmentä. Julkaissut useita tutkimuksia matkailun vaikutuksista paikallisyhteisöihin, keskittyy ennen kaikkea matkailun sosioekonomisiin vaikutuksiin. Koordinoi vuosina 1999-2002 Network for Fair Trade in Tourism-verkostoa, joka kehitti reilun kaupan matkailun periaatteet.

http://www.tourismconcern.org.uk/

The International Ecotourism Society
Ensimmäinen ekomatkailun asiaa ajava kansalaisjärjestö. Kattavasti tietoa niin ammattilaiselle kuin matkailijallekin, linkkejä sekä matkailujulkaisukirjasto ja hakukone.

http://www.ecotourism.org

People&thePlanet Planet 21
julkaisee 4 kertaa vuodessa nettilehteä, jossa keskustellaan mm. köyhyydestä, kulutuksesta ja ympäristöstä. Sivustolla myös ekomatkailuartikkeleita.

http://www.peopleandplanet.net/

Tourism Insight
Sivustolla paljon tietoa reilusta, vastuullisesta ja kestävästä matkailusta erityisesti matkailun ammattilaisille ja opettajille. Kattava kokoelma matkailujulkaisuja ja -artikkeleita.

http://www.insights.org.uk/

The Responsible Tourism Partnership
pyrkii luomaan verkostoja paikallisten yritysten, yhteisöjen ja hallinnon välille ja näin edistää reilua matkailua ja kehittää matkakohteita. Sivustolla mielenkiintoisia artikkeleita ja tutkimustietoa reilusta ja kestävästä matkailusta.

http://www.responsibletourismpartnership.org

The International Tourism Partnership (ITP)
pyrkii edistämään ja kehittämään matkailuelinkeinon kestävää johtajuutta. Sivustolta löytyy tietoa kestävän matkailun laatumerkeistä ja käytännön ohjeita kestävään johtamiseen matkailussa.

http://www.tourismpartnership.org/

Die Arbeitskreis für Tourismus und Entwicklung (AKTE)
Vuonna 1977 perustettu AKTE keskittyy matkailun kehityksen sosiaalisiin, kulttuurillisiin, taloudellisiin ja ekologisiin vaikutuksiin. Se haluaa lisätä ihmisten tietämystä, kehittää reilun matkailun konseptia kriittisessä dialogissa matkailuelinkeinon kanssa ja kannustaa matkailijoita olemaan tietoisia kuluttajia. Järjestöllä myös saksankielinen matkailuportaali, josta löytyy muun muassa vinkkejä reilumpaan matkailuun.

http://www.akte.ch
Matkailuportaali: http://www.fairunterwegs.org

Respect – Institut für Integrativen Tourismus & Entwicklung
Saksankielinen (itävaltalainen) sivusto kokoaa yhteen saksankielisen maailman näkökulmia reilusta ja kestävästä matkailusta sekä tarjoaa opetusmateriaalia. Respect esittelee myös eri maanosissa tapahtuvia (matkailu)kehitysprojekteja ja sivustoilta löytyy lisäksi matkakertomuksia.

http://www.respect.at

Leave No Trace Center for Outdoor Ethics
Amerikkalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan luontomatkailijoiden käyttäytymiseen niin, että luonnon kuluminen vähentyisi. Julkaissut mm. hyödylliset ympäristöystävällisen luonnossa liikkumisen ohjeet.

http://www.lnt.org/

The Travel Foundation
Hyväntekeväisyysjärjestön (kerää sivustoilla myös lahjoituksia) tavoitteena on kehittää erityisesti massaturismin kohteita kestävämmiksi ja reilummiksi. The Travel Foundationilla on erilliset sivustot matkailijalle ja ammattilaisille. Matkailijoille tarjolla mm. kohdeoppaita, kuinka toimia kohteessa reilummin (mm. Kyrpros, Dominikaaninen tasavalta ja Mallorca).

http://www.thetravelfoundation.org.uk/

Ecoturismo Italia
on voittoatavoittelematon järjestö, jonka tarkoitus on edistää kestävää matkailua panostamalla erityisesti ekomatkailuun mm. edistämällä luonnon ja perinteisten paikallisten kulttuurien suojelua.

http://www.ecoturismo-italia.it/

Ecoturisme France
Vuonna 2005 perustettu kansalaisjärjestö, joka haluaa auttaa matkailualaa tulemaan ympäristön kannalta kestäväksi, taloudellisesti hyvinvoivaksi ja sosiaalisesti vastuulliseksi. Markkinoi ja tukee ranskalaisia ekomatkailuyrityksiä sekä opastaa matkailijoita matkailemaan kestävästi.

http://www.ecotourisme.info/

Estonian Ecotourism Association
Virolaisen ekomatkailujärjestön päätavoite on edistää yhteistyötä maan ekomatkailun kehityksessä ja luonnon ja kulttuurillisen perinnön kestävää käyttöä matkailussa.

http://www.ecotourism.ee/?lang=eng

RETOUR foundation
Vuodesta 1987 toiminut hollantilainen Retour edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävän matkailun kentällä, on aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa jakaakseen osaamistaan sekä jakaa tietoa kampanjoiden, workshoppien, luentojen, nettisivujen ja julkaisujen muodossa. Järjestön toimintaan on myös kuulunut organisaatioiden ja projektien tukeminen kehitysmaissa sekä päättäjiin vaikuttaminen.

http://www.retour.net/

Ekoturismförening

Ruotsin ekomatkailujärjestö on luonut yhteistyössä Ruotsin Luonnonsuojeluyhdistyksen ja VisitSwedenin kanssa laatumerkin (Naturens Bästa) matkailuyrityksille. Järjestö haluaa kehittää alan yhteistyötä, luoda eettisiä ohjeita ja auttaa ekomatkailuyrityksiä menestymään.

http://www.ekoturism.org/

The Belarussian Association of Rural and Eco Tourism

Vuonna 2002 perustetun valkovenäläisen maaseutu- ja ekomatkailujärjestön tavoitteena on kehittää maaseudun ihmisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestö toteuttaa erilaisia julkisuuskampanjoita ja vetoaa paikallisiin poliitikkoihin saadakseen äänensä kuuluviin.

http://www.ruralbelarus.by/eng/

Bulgarian Association for Alternative Tourism

Bulgarialainen vaihtoehtomatkailun järjestö kannustaa ja tukee kumppanuuksia vaihtoehtoisen matkailun kestävän kehityksen hyväksi paikallisella ja alueellisella tasolla. Järjestö haluaa toiminnallaan suojella Bulgarian luontoa sekä maan kulttuurillista ja historiallista perintöä. Tarjoavat koulutusta, matkailusertifiointia ja markkinointiapua. Ovat julkaisseet muun muassa oppaat ”Bed&Breakfast Guidebook Bulgaria” ja ”Alternative Tourism Manual”.

http://www.baatbg.org/welcome.php?page=13

Fair Trade in Tourism South Africa (FTTSA)

FTTSA ajaa kestävän matkailun asiaa Etelä-Afrikassa. Monipuolisilta nettisivuilta löytyy tietoa niin matkailijalle kuin yrittäjälle ja matkailun kehityksen parissa työskentelevälle.

http://www.fairtourismsa.org.za

Ecotourism Kenya

Kenialainen järjestö, jonka jäsenet ovat matkailuyrityksiä ja muita alan ammattilaisia. Toiminut vuodesta 1996, tavoitteena edistää kestävän matkailun periaatteiden mukaista toimintaa ja tarjota jäsenille koulutusta ja kontakteja. ESOK ylläpitää ekoluokitusta jäsenilleen.

http://www.ecotourismkenya.org/

Ecotourism Association of Ethiopia

Etiopian ekomatkailujärjestö haluaa edistää ekomatkailun kasvua maassa köyhyyden vähentämiseksi ja mainostaakseen Etiopian rikasta kulttuuriperintöä sekä elvyttääkseen ympäristöoloja. Järjestö haluaa toimia foorumina, jossa matkailun eri toimijat voivat kohdata toisensa sekä tiedottaa ympäristön- ja yhteisöjen suojelun tärkeydestä Etiopiassa.

http://www.ecotourismethiopia.org/

The Association of Small Scale Enterprises in Tourism (ASSET)

Järjestö edustaa gambialaisia matkailun pienyrittäjiä ja ajaa reilun matkailun asiaa Gambiassa.

http://www.asset-gambia.com

Benin Ecotourism Concern

Vuonna 1999 perustettu kansalaisjärjestö haluaa edistää maan ekomatkailua ja luoda suhteita paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, matkailualan sekä muiden relevanttien toimijoiden kanssa.

http://www.ecobenin.org/en/

Kilimanjaro Porters Assistance Project (KPAP)

Tansanialainen kansalaisjärjestö, joka työskentelee parantaakseen Kilimanjaron kantajien työoloja. Järjestö haluaa myös jakaa tietoa suurelle yleisölle kantajien työoloista ja reiluista työstandardeista heille.

http://www.kiliporters.org

Namibia Community-Based Tourism Assistance Trust (NACOBTA)

NACOBTA on voittoatavoittelematon kansalaisjärjestö, joka tukee paikallisyhteisöjä kehittämään ja pyörittämään matkailuyrityksiä menestyksekkäästi ja kestävästi. Järjestö haluaa kehittää vahvaa community-based matkailua Namibiassa, joka vähentäisi köyhyyttä ja tulojen epätasaista jakautumista.

http://www.nacobta.com.na

Ecotourism Armenia Armenian Ecotourism Association (ARMECAS)

on voittoatavoittelematon kansalaisjärjestö, joka pyrkii elvyttämään Armenian luontoa ja kulttuurihistoriallista perintöä sekä parantamaan kansalaisten hyvinvointia kehittämällä ekomatkailua.

http://www.ecotourismarmenia.com/pages/armecas.htm

Kamchatka Ecotourism Society

Vuonna 2006 perustettu venäläinen Kamchatka Ecotourism Society pyrkii toiminnallaan edistämään vastuullisen matkailun kehitystä Kamchatkan niemimaalla.

http://www.kamchatkatour.com/ecotourismsociety.htm

The Mongolian National Eco-Tourism Society (MNETS)

MNETS on vuonna 1995 perustettu kansalaisjärjestö, joka haluaa edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää matkailua Mongoliassa. Järjestön jäseninä on matkailuorganisaatioita, tutkijoita ja opiskelijoita sekä muita asiasta kiinnostuneita.

http://www.owc.org.mn/ecobund/

Thai Ecotourism and Adventure Travel Association

Vuonna 1997 perustettu TEATA, on thaimaalainen eko- ja seikkailumatkailua edistävä järjestö. Järjestön jäsenet ovat vastuullisia matkanjärjestäjiä, joita se kannustaa järjestämään kestäviä matkailuaktiviteetteja.

http://www.teata.or.th/

Kathmandu Environmental Educational Project (KEEP)

KEEP on Nepalilainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on auttaa minimoimaan matkailun kielteiset vaikutukset edistämällä vuorokiipeilyä minimaalisilla vaikutuksilla. Järjestö haluaa tiedottaa ja kouluttaa sekä matkailijoita että matkailualan toimijoita. KEEP ylläpitää neuvontapistettä matkailijoille.

http://www.keepnepal.org

Israel Ecotourism Society

Järjestö tukee paikallisia matkanjärjestäjiä ja muita matkailualan toimijoita saadakseen maan matkailuelinkeinon noudattamaan kestävän matkailun periaatteita. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa luentojen, workshoppien, kurssien ja seminaarien järjestäminen sekä suunnittelu- ja tutkimustyö. Lisäksi he järjestävät opastettuja kierroksia Israelissa ja ulkomailla.

http://www.ecotourism-israel.com/Center.htm

Ecotourism Australia

Australialaisen ekomatkailun kattojärjestö, jonka sivuilla paljon tietoa. Australia on maailman johtavia maita ekomatkailun tutkimuksessa, ja järjestö isännöi mm. vuosittaista konferenssia. Osa sivuista vain jäsenille.

http://www.ecotourism.org.au/

Sustainable Tourism Certification Network

=> The Sustainable Tourism Certification Network of the Americas

http://www.certificationnetwork.org/

Hawaii Ecotourism Association (HEA)

HEA haluaa edistää vastuullista matkailua Hawaijissa suojellakseen maan ainutlaatuista luontoa ja kulttuureja. Ovat jakaneet palkintoja maan parhaalle matkatoimittajalle ja eko-matkanjärjestäjälle sekä kehittäneet reilun matkailun vinkkejä matkailijoille.

http://www.hawaiiecotourism.org/

The Ontario Ecotourism Society

The Ontario Ecotourism Society on koko osavaltion kattava järjestö, joka tukee kestävän matkailun kehitystä ja ekomatkailua. Järjestö haluaa tukea Ontarion luonto- ja kulttuurimatkailun resursseja osavaltiossa koulutuksella ja vastuullisella ekomatkailun markkinoinnilla.

http://www.toes.ca/

Brazilian Ecotourism Association

Brasilian ekomatkailu järjestö on kestävää matkailua edistävä kansalaisjärjestö, edustaa ekomatkailua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Järjestöllä on suuri yhteysverkosto Brasiliassa sekä ulkomailla ja yli 15 vuotta kokemusta kestävän matkailun projekteista ja hankkeista ympäri maata.

http://www.ecobrasil.org.br/

Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE)

Perulainen eko- ja seikkailumatkailujärjestö APTAE on voittoatavoittelematon järjestö, joka levittää tietoa, tukee ja edistää eko- ja seikkailumatkailua kannustaakseen maan matkailun kehitystä. Järjestö edistää matkailua, joka säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja hyödyttää paikallisia yrittäjiä.

http://www.aptae.org (sivut vain espanjaksi)

Asociacion Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC)

Ecuadorin ekomatkailujärjestö on voittoatavoittelematon järjestö, jonka päätavoite on tukea kestävää matkailua Ecuadorissa. Samaan aikaan se haluaa kehittää jäseniään ja edistää matkailua niin, että se tapahtuu kestävästi ja tiukkojen eettisien sääntöjen mukaan niin matkailualan, kuin matkailijoidenkin osalta. Järjestö on luonut muun muassa kestävän matkailun ohjeet.

http://www.ecoturismo.org.ec/

Asociación Argentina de Ecoturismo y Aventura (AAETAV)

Järjestö haluaa edistää ammattilaisuutta sekä taata laadun, turvallisuuden ja kestävän kehityksen eko-, aktiivi- ja seikkailumatkailussa. Haluaa edistää yhteyksiä matkailun toimijoiden kesken kansallisella tasolla edistääkseen ympäristön-, kulttuuriperinnön ja paikallisten yhteisöjen suojelua.

http://www.aaetav.com.ar/

Red Boliviano de Turismo Solidario Comunitario

Bolivialainen yhteisömatkailuorganisaatioiden verkosto tukee solidaarista yhteisömatkailua (community tourism) maassa. Se muun muassa vahvistaa matkailun yhteisöhankkeita ja edustaa yhteisömatkailua valtion edessä. Verkosto järjestää myös retkiä, jotka keskittyvät paikallisiin yhteisöihin tutustumiseen.

http://www.tusoco.com/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*
*
Website