Kansainväliset organisaatiot

Kansainvälisten organisaatioiden ja järjestöjen kestävän matkailun sivuja:

World Tourism Organization (WTO)
YK:n alainen, matkailun alalla johtava kansainvälinen järjestö. WTO toimii keskusteluareena globaaleissa matkailun sääntelyä koskevissa asioissa sekä lähde myös alan käytännön tieto-taitoon.

http://www.unwto.org

The World Travel & Tourism Council (WTTC)
Globaali yritysjohtajien foorumi, koostuen mailman 100 johtavan yrityksen toimitusjohtajista, presidenteistä ja puheenjohtajista, tarkoituksenaan edustaa yksityissektoria matkailuteollisuuden kaikilla aloilla. WTTC:n yhtenä missiona on tehdä matkailun taloudellisia vaikutuksia tunnetuksi ja kannustaa hallituksia kestävän matkailun kehittämiseen.

http://www.wttc.org/

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC on globaali kestävän matkailun verkosto, johon kuuluu yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä jotka ovat sitoutuneet edistämään kestävää matkailua eri puolilla maailmaa. GSTC on laatinut kestävän matkailun minimikriteerit, jotka on saatavilla kahdeksalla eri kielellä. Verkosto toimii aktiivisesti eri matkailualan foorumeilla kestävän matkailun edistämiseksi ja sillä on eri alan asiantuntijoista koostuvia työryhmiä, joissa mm. työstetään kestävän matkailun kriteereitä.

http://new.gstcouncil.org/

UNESCOn (UN Programme for Education, Science and Culture) MAB -ohjelma
Man and the Biosphere (MAB) rakentaa pohjaa luonnon- ja yhteiskuntatieteiden alalla biologisen monimuotoisuuden kestävään käyttöön ja suojeluun. Ohjelman tavoitteena on myös parantaa ihmisten ja heidän ympäristönsä vuorovaikutusta maailmanlaajuisesti. MAB:iin kuuluu osana myös vastuullisen matkailun edistäminen.

http://www.unesco.org/mab

UNEP (United Nations Environment Programme)
YK:n alainen ohjelma, jonka jaosto DTIE (Division of Technology, Industry and Economics) on CSD:n (Commission on Sustainable Development) nimittämä toimijoiden välinen koordinaattori Agenda 21:n käyttöönottamisessa matkailualalla.

http://www.unep.fr/tourism

International Institute for Peace through Tourism
YK:n alaisen organisaation tavoitteena on matkailun avulla lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ja näin edistää rauhaa ja kestävyyttä maailmassa.

http://www.iipt.org

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OECD:n 30 jäsenmaassa matkailu on merkittävää taloudellista toimintaa ja tämän vuoksi myös järjestön yksi tärkeä toiminta-alue. OECD:n Tourism Committee kannustaa matkailun kestävää, taloudellista kasvua ja on keskusteluareena kansainvälisen matkailun kehitystä käsitteleville asioille.

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34389_1_1_1_1_1,00.html

Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development (TOI)
Matkanjärjestäjien perustama järjestö pyrkii auttamaan järjestettyjen matkojen kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten negatiivisten vaikutusten minimoinnissa. Sivustolta löytyy mm. laaja kokoelma tapaustutkimuksia matkanjärjestäjien toiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

http://www.toinitiative.org/

The Mountain Forum
Mountain Forum tarjoaa verkoston vuoristokulttuureista, -ympäristöstä ja -alueiden kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

http://www.mtnforum.org

Pacific Asia Travel Association (PATA)
PATA on Tyynenmeren Aasian matkailutoimijoiden verkosto, jonka jäseninä on niin valtioiden viranomaistahoja kuin yksittäisiä yrittäjiäkin. Sivustolla on mm. erilliset kestävän matkailun ohjeistot matkailijoille ja PATAlaisille yrittäjille.

http://www.pata.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*
*
Website